Kuvituskuva

Pohjoinen ulottuvuus

Pohjoisen ulottuvuuden sosiaali- ja terveyskumppanuus (NDPHS) on hallitustenvälinen foorumi asiantuntijatason yhteistyölle terveyden ja hyvinvoinnin alalla. Kumppanuuden tavoitteena on näyttää tietä kohti kestäviä ja osallistavia yhteiskuntia, joissa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet hyvään terveyteen ja hyvinvointiin.

NDPHS tuo yhteen asiantuntijoita ja poliittisia päätöksentekijöitä Pohjois-Euroopan ja Itämeren alueen kumppanuusmaista, Euroopan komissiosta, Maailman terveysjärjestöstä sekä useista muista kansainvälisistä järjestöistä. Kumppanuus vahvistaa tiedonvaihtoa, toisilta oppimista ja terveyden edistämistä. Tuomalla esiin kumppaneiden vahvuuksia ja osaamista sekä edistämällä tutkimusta ja innovaatioita kumppanuus tukee tietoon perustuvaa päätöksentekoa.

NDPHS toimii EU:n Itämeren alueen strategian terveyden politiikka-alan koordinaattorina. Tätä kautta NDPHS edistää toimia liittyen

 • terveeseen ikääntymiseen
 • hyvinvointitalouteen ja ”terveys kaikilla politiikan aloilla” -lähestymistapaan
 • sidosryhmien ja instituutioiden valmiuksiin vastata alueellisiin terveyshaasteisiin.

Työohjelmat yhteistyön keskiössä

Kumppanuuden toiminta perustuu yhdeksään työohjelmaan, joita vetävät Tukholmassa sijaitseva sihteeristö, kansainväliset asiantuntijaryhmät sekä ad hoc -työryhmät.
Kumppanuudella on kaksi poikkileikkaavaa työohjelmaa, joita kaikki yllä mainitut toimijat toteuttavat yhdessä:

 • Terve ikääntyminen, joka sisältää myös digitalisaation, integroidun hoidon sekä mielenterveyden edistämisen kysymykset
 • Hyvinvointitalous ja terveys kaikilla politiikan aloilla

Jokainen asiantuntijaryhmä vetää myös omaa työohjelmaansa, joiden pääteemat ovat:

 • antibioottiresistenssi
 • päihteiden väärinkäyttö
 • HIV/AIDS ja tuberkuloosi 
 • krooniset, tarttumattomat taudit
 • työterveys ja -suojelu
 • perusterveydenhuolto
 • vankien terveys ja vankiterveydenhuolto

Asiantuntijaryhmistä kaksi (HIV/AIDS ja tuberkuloosi sekä työterveys ja -suojelu) ovat Suomen vetovastuulla. Näitä vetävät Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä Työterveyslaitoksen asiantuntijat. STM osallistuu kumppanuuden virkamies- ja ministeritason kokouksiin. Kumppanuuden toimintaa ohjaa ja koordinoi kaksi kertaa vuodessa kokoontuva virkamieskomitea. Poliittisesta ohjauksesta vastaa ministeritason konferenssi (Partnership Annual Conference), joka tapaa joka toinen vuosi.

Venäjän Ukrainaan tekemän laittoman hyökkäyksen seurauksena kumppanuuden yhteistyö Venäjän kanssa on toistaiseksi keskeytetty.

Lisätietoja

Päivi Karvinen, erityisasiantuntija 
sosiaali- ja terveysministeriö, Kansainvälisten asioiden yksikkö / KVY Puhelin:0295163196   Sähköpostiosoite: