Elinluovutus - usein kysyttyjä kysymyksiä

Elinluovutustahto kannattaa kertoa läheisille ja kirjata paperille  

Elinluovutuksia koskeva laki korostaa ihmisen omaa tahtoa hänen elintensä luovuttamiseen toisen ihmisen hoitoa varten.

Aiemmin elinten luovuttamiseen tarvittiin lupa omaiselta, ellei vainajalla ollut elinluovutuskorttia. Nyt oletetaan, että elinsiirtoon sopiva vainaja on suostunut elintensä luovutukseen, ellei hänen tiedetä sitä elinaikanaan kieltäneen. 
Ennen kuin elinsiirtoon ryhdytään, lääkärin pitää mahdollisuuksien mukaan selvittää, mikä vainajan tahto oli. Jos vainajalla ei ole esimerkiksi elinluovutuskorttia, kysytään tietoja vainajan mielipiteestä hänen omaisiltaan. Jos varmuutta ei saada käytettävissä olevassa ajassa, elinsiirto voidaan silti tehdä.

Suomessa on pula elinsiirtoon sopivista elimistä.

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Miten voin ilmaista elinluovutustahtoni?

Yhtä ainoaa virallista tai oikeaa tapaa elinluovutustahdon ilmaisemiseen ei ole.
Voit ilmaista elinluovutustahtosi esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

  • Kirjaa elinluovutustahtosi Omakanta-palvelussa. Tahdonilmaisut tallentuvat Potilastiedon arkistoon, josta ne ovat terveydenhuollon yksiköiden käytettävissä.
  • Kerro kantasi elinluovutukseen lähiomaisellesi tai muulle läheisellesi. Näin hän pystyy välittämään tiedon tahdostasi. 
  • Kirjaa elinluovutustahtosi paperille. Pidä paperia mukanasi ja kerro siitä omaisillesi ja läheisillesi.
  • Elinluovutuskorttia voit edelleen käyttää osoituksena suostumuksestasi elinluovutukseen.

Jos tahtoasi ei tiedetä, sinun oletetaan suostuvan elintesi luovutukseen.

Saako jostain valmiin lomakkeen? 

Valmista lomaketta ei tarvita. Voit kirjata elinluovutustahtosi vapaamuotoisesti. Suullinen tieto elinluovutustahdosta on yhtä pätevä kuin kirjallinen tieto.

Voit kirjata elinluovutustahtosi esimerkiksi tämän mallin mukaisesti.

Onko omaisella oikeus kieltää vainajan elinten luovuttaminen? 

Omainen ei voi enää kieltää kuolleen omaisensa elintenluovutusta omaan tahtoonsa vedoten. Sen sijaan jos omainen tietää, että vainaja on elinaikanaan vastustanut luovutusta, elinluovutusta ei tehdä. Jos vainaja on eläessään ilmaissut oman tahtonsa, sitä on aina noudatettava.

Elinsiirtoa ei tehdä ilman huoltajan tai lähiomaisen suostumusta, jos lääkäri arvioi, että vainaja ei iän, kehitystason tai esimerkiksi sairauden vuoksi ole elinaikanaan kyennyt muodostamaan käsitystä asiasta.

Laki edellyttää, että vainajan lähiomaiselle tai muulle läheiselle selvitetään mitä elinluovutus tarkoittaa.

Entä jos kyse on alaikäisestä luovuttajasta?

Jos vainaja on alaikäinen, eikä hän ikänsä ja kehitystasonsa vuoksi ole kyennyt muodostamaan käsitystä elintensä luovuttamisesta, elinsiirtoon tarvitaan huoltajan lupa.

Sopivatko kaikki luovuttajaksi?

Vain murto-osa vainajista sopii elinluovuttajiksi. Elinluovuttajan pitää olla kuollut, mikä tarkoittaa että hänen aivotoimintansa ovat pysyvästi loppuneet. Aivokuolemaan saattaa johtaa kallovamma tai kallonsisäinen verenvuoto.

Jos ihminen on elinaikanaan sairastanut tiettyjä tulehdustauteja (B-hepatiitti tai HIV) tai hän on sairastanut syövän viiden vuoden sisällä (paitsi basalioona tai aivotuumori), hän ei sovi elinluovuttajaksi.

Vainajan sopivuus elinluovuttajaksi arvioidaan elinsiirtoyksikön tarkemman arvion perusteella.

Ikä ei ole este elinluovutukselle.

Miten terveydenhuollon henkilöstöä ohjeistetaan luovuttajan etsimisessä?

Suomessa kaikki kiinteiden elinten siirrot tapahtuvat HUS-yhtymässä, jonka elinsiirtotoimistossa (transplantaatiotoimistossa) päivystetään 24 tuntia vuorokaudessa.

Sairaaloita on pyydetty välittämään tieto elinsiirtotoimistoon kaikista aivokuolleista, joilla ei ole elinluovutuksen vasta-aiheita eli B- tai C-hepatiittia, HIV:tä tai pahanlaatuista kasvainta (syöpä). Elinsiirtoyksikkö (transplantaatioyksikkö) arvioi selvitystensä perusteella mahdollisen elinluovuttajan sopivuuden.

Miten tarkistetaan onko elin kelvollinen elinsiirtoon?

Elinten kelvollisuus tarkistetaan muun muassa verikokeiden ja tarvittaessa muiden lääketieteellisten tutkimusten perusteella.

Vaikuttaako elinluovutustahto hoitooni?

Elinluovutustahto ei vaikuta mitenkään potilaan hoitoon. Potilaita hoidetaan aina parhain käytettävissä olevin keinoin.

Voiko kukaan hyötyä taloudellisesti elinten siirrosta?

Ei voi missään tapauksessa. Elimen, kudoksen tai solujen irrottamisesta ja käytöstä ei saa maksaa palkkiota eikä siinä säädetystä toiminnasta saa tavoitella taloudellista hyötyä. Suomessa elinsiirto on aina julkisen terveydenhuollon toimintaa.