Adoptio

Vauva äidin sylissäSosiaali- ja terveysministeriölle kuuluu adoptioneuvonnan ja kansainvälisen adoptiopalvelun yleinen suunnittelu, ohjaus ja valvonta.

Adoptio edellyttää aina lakisääteistä adoptioneuvontaa, jossa käsitellään adoption hakijan vanhemmuutta koskevia edellytyksiä, odotuksia, motiiveja, taloudellista tilannetta, parisuhdetta ja muita vanhemmuuteen liittyviä tekijöitä. Adoptioneuvonnalla pyritään varmistamaan adoptiolapsen turvallisuus ja etu.

Henkilön, joka haluaa adoptoida lapsen ulkomailta, tulee saada lakisääteistä adoptiopalvelua. Palvelua saa adoptiopalvelun antajilta, jotka hoitavat myös varsinaisen adoptiolapsien välittämisen.

Adoptioon tarvitaan lupa, jonka myöntää adoptiolautakunta. Adoptiolautakunta toimii Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastossa (Valvira).

Adoptiolaki edistää lapsen edun toteutumista

Adoptiolaki (22/2012) tuli voimaan 1.7.2012. Se korvasi lapseksiottamisesta annetun lain (153/1985).

Adoptiolaki vahvistaa lapsinäkökulmaa ja edistää lapsen edun toteutumista adoptiossa. Adoptiolaki muutti myös muun muassa adoption edellytyksiä ja adoptiomenettelyä. Lupamenettely laajeni koskemaan kotimaisia adoptioita.

Adoptioneuvontaa saavat kaikki

Adoptioneuvontaa saavat kaikki ne, jotka toivovat adoptiolasta Suomesta tai ulkomailta. Prosessi on käynnistettävä neuvontaan osallistumisella.

Neuvontaa saavat myös raskaana olevat naiset, jotka suunnittelevat lapsensa luovuttamista adoptoitavaksi.

Kansainvälistä adoptiopalvelua saavat ne, jotka haluavat adoptoida lapsen ulkomailta.

Adoptioneuvontaa saa kunnan sosiaalitoimistosta

Adoptioneuvontaa antavat kuntien sosiaalitoimistot sekä Pelastakaa Lapset ry.

Kansainvälistä adoptiopalvelua antavat:

Kunnallinen adoptioneuvonta on maksutonta

Kunnallinen adoptioneuvonta on asiakkaalle maksutonta.

Kansainvälisen adoption kustannuksiin on saatavissa tukea. Se kattaa osan niistä kustannuksista, joita aiheutuu asiakirjojen kääntämisestä, palvelujen antajalle maksettavista palkkioista, matkakuluista ja erilaisista hallintokuluista.

Lisätietoja

Anna Cantell-Forsbom, osastopäällikkö 
sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaat ja palvelut -osasto / APO 0295163351