Sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuso

Perussuomalaiset

  

sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuso käsittelee muut sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvat asiat kuin mitä sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen ja työministeri Arto Satonen käsittelevät. Juuso käsittelee siis kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon ohjausosastolle, yhteisöt ja toimintakyky -osastolle sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaat ja palvelut -osastolle (toimeentulotukea lukuun ottamatta) kuuluvat asiat. Lisäksi STM:n erillisyksiköitä koskevat asiat kuuluvat sosiaali- ja terveysministerille, mutta kukin ministeri käsittelee toimialaansa kuuluvat kansainväliset asiat, EU-asiat, virkanimitys- ja henkilöstöasiat, taloussuunnittelu- ja talousarvioasiat sekä muut vastaavat erillisyksiköissä valmisteltavat asiat.

Sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuson toimialaan kuuluvat

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden sisältö

 • asiakas- ja potilasturvallisuus 
 • lasten ja nuorten syrjäytyminen, hyvinvointi ja osallisuuden vahvistaminen
 • palveluvalikoimaneuvosto
 • sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden laatu, vaikuttavuus ja kustannusvaikuttavuus

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä 

 • hyvinvointi- ja yhteistyöalueiden toiminnan ohjaus sosiaali- ja terveydenhuollon osalta
 • sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden porrasteisuus
 • sosiaali- ja terveydenhuollon palveluverkko

Sosiaali- ja terveyspolitiikka ja hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

 • ehkäisevä sosiaali- ja terveyspolitiikka
 • hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
 • itsemurhien ehkäisy
 • kansanterveys, ml. ravitsemus ja liikunta
 • valtioneuvoston vammais- ja romanipolitiikan yhteensovitus

Sosiaalipalvelut

 • sosiaalihuolto ja sosiaalipalvelut
 • iäkkäiden palvelut
  • perheiden sosiaalipalvelut kuten kasvatus- ja perheneuvonta, perhesosiaalityö, perhetyö
  • lastensuojelu
  • mielenterveys-, päihde- ja riippuvuuspalvelut
  • sosiaalinen luototus
  • työikäisten palvelut kuten aikuissosiaalityö, kuntouttava työtoiminta, sosiaalinen kuntoutus sekä vammaisten henkilöiden työllistymistä tukeva toiminta ja työtoiminta
  • vammaispalvelut, mukaan lukien tulkkauspalvelu
 • sosiaalipäivystys
 • valtion koulukodit

Terveyspalvelut

 • ensihoitopalvelu (ensihoidon matkakorvaukset kuitenkin ministeri Grahn-Laasonen)
 • erikoissairaanhoito
 • perusterveydenhuolto
  • koulu- ja opiskeluterveydenhuolto ja oppilashuolto
  • lääkinnällinen kuntoutus
  • mielenterveys-, päihde- ja riippuvuushoito
  • seksuaali- ja lisääntymisterveys
  • suun terveydenhuolto
  • työikäisten palvelut kuten työkyvyn tuen palvelut
  • äitiys- ja lastenneuvola
 • rajat ylittävä terveydenhuolto
 • saattohoito
 • terveydenhuoltolain mukaiseen ja julkisesti rahoitettuun lääkehoitoon liittyvät kysymykset sekä tähän liittyvä lääkehuolto
 • terveyskeskukset, sote-keskukset, päivystykset, sairaalat 
 • valtion mielisairaalat 
 • vankiterveydenhuolto

Yleiset sosiaali- ja terveydenhuoltoon liittyvät asiakokonaisuudet

 • ministeriön valtionavustustoiminnan kehittäminen ja yhteensovittaminen (EU-rakennerahastohankkeita lukuun ottamatta)
 • rintamaveteraanien kuntoutusta ja kotona asumista tukevat palvelut, rintamaveteraaniasioiden neuvottelukunta, eräissä Suomen sotaan liittyneissä tehtävissä palvelleiden kuntoutus
 • sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)
 • sosiaali-ja terveydenhuollon asiakasmaksut
 • sosiaali- ja terveydehuollon asiakastietojen käsittely
 • sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaan ja potilaan oikeudet
 • sosiaali- ja terveydenhuollon digitalisaatio
 • sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö sekä tutkimus-, koulutus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta
 • sosiaali-ja terveydenhuollon omavalvonnan ja laillisuusvalvonnan ohjaus
 • sosiaali- ja terveydenhuollon strateginen suunnittelu ja kehittäminen
 • sosiaali- ja terveydenhuollon tiedolla johtaminen
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Valviran ja aluehallintoviraston POL-vastuualueetta koskevat asiat
 • tiedonhallinta, tietohallinto ja digiturvallisuus 

Kukin ministeri käsittelee toimialaansa kuuluvat kansainväliset asiat ja EU-asiat sekä virkanimitys- ja henkilöstöasiat. Ministerit myös johtavat taloussuunnittelua sekä talousarvioiden ja muiden asioiden valmistelua toimialallaan.

Henkilökuva

Kaisa Juuso on syntynyt 23.9.1960 Alatorniolla. Hän on toiminut kansanedustajana vuodesta 2019.

Ennen poliittista uraansa Juuso on viimeksi työskennellyt kansainvälisen sairaanhoidon erityisasiantuntijana Ruotsissa, Försäkringskassanin kansainvälisessä yksikössä ja tätä ennen sairaanhoitajana eri paikkakunnilla. Lisäksi hän on työskennellyt Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritaksella vuosina 1989–1997 ja Lähivakuutuksella vuosina 1997–2004.

Juusolla on psykiatrisen sairaanhoitajan koulutus Lapin ammattikorkeakoulusta vuodelta 2010. Lisäksi hän on suorittanut filosofian kandidaatin tutkinnon käyttäytymistieteissä Tukholman yliopistossa vuonna 1986 ja vakuutustutkinnon vuonna 1994.

Luottamustehtävissä Juuso on toiminut Tornion kaupunginvaltuutettuna vuodesta 2013 ja Tornion kaupunginhallituksen jäsenenä vuodesta 2017. Lisäksi hän on ollut perussuomalaisten Lapin piirisihteeri vuonna 2015. Perussuomalaisten puoluehallituksen jäsenenä hän on ollut vuonna 2018.

Työ- ja opiskelukokemuksensa ansiosta Juusolla on erittäin hyvät ruotsin kielen taidot.

Henkilötiedot

Kansanedustaja
Perussuomalaiset
Syntymäaika ja -paikka: 23.9.1960 Alatornio
Kotipaikka: Tornio

Sosiaali- ja terveysministeri 20.6.2023 -

Ministerinä yhteensä 368 päivää
Aiemmat ministeritehtävät

Ansioluettelo ja työ eduskunnassa

Lisätietoa

Kuvia ministeristä

Twitter
Instagram
kaisajuuso.fi

perussuomalaiset.fi

Ministeriöt eivät vastaa henkilökohtaisten sivustojen sisällöstä eivätkä ylläpidosta.

Valtiosihteerit

 • Orpo - Lindgren, Marjo 5.10.2023 -

Yhteystiedot