Julkaisut

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja -sarjassa julkaistaan aineistoja, jotka tukevat STM:n johtamista, sisältöasioiden viestintää ja hallinnonalan ohjausta. 

Työryhmien ja selvityshenkilöiden raportit sekä muut vastaavat aineistot julkaistaan Raportteja ja muistioita -sarjassa.

Aineistot julkaistaan pääasiassa sähköisinä. Painettujen julkaisujen myynti on päättynyt 1.9.2023 alkaen. Julkaisut voi tulostaa vapaasti Valtosta.

Vanhimpia julkaisuja, joita ei ole saatavilla sähköisenä, voi lainata mm. Eduskunnan kirjastosta.