Julkaisut

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja -sarjassa julkaistaan aineistoja, jotka tukevat STM:n johtamista, sisältöasioiden viestintää ja hallinnonalan ohjausta. 

Työryhmien ja selvityshenkilöiden raportit sekä muut vastaavat aineistot julkaistaan Raportteja ja muistioita -sarjassa.

Aineistot julkaistaan pääasiassa sähköisinä. Painettuja julkaisuja myy valtioneuvoston verkkokirjakauppa, josta voi tilata myös tulosteita vain sähköisenä versiona ilmestyneistä julkaisuista.

Palvelussamme näytetään aineistot vuodesta 2013 lähtien. Vanhemmat aineistot vuodesta 2000 löytyvät valtioneuvoston sähköisestä julkaisuarkistosta Valtosta. Ennen vuotta 2000 julkaistuista julkaisuista arkistossa ovat vain viitetiedot. Vanhimpia julkaisuja, joita ei ole saatavilla sähköisenä, voi lainata mm. Eduskunnan kirjastosta.