Seksuaaliterveyden edistäminen

Sosiaali- ja terveysministeriö ohjaa ja johtaa valtakunnallisesti seksuaaliterveyden edistämistä.

Seksuaaliterveyden edistämisestä säädetään muun muassa terveydenhuoltolaissa ja tartuntatautilaissa sekä valtioneuvoston asetuksessa.

Seksuaaliterveyden edistämiseen sisältyvät muun muassa

  • seksuaalisuutta ja parisuhdetta koskeva neuvonta ja hedelmättömyyden ehkäisy
  • seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuuden hyväksyminen
  • ei-toivottujen raskauksien ehkäisy ja sukupuolitautien torjunta
  • seksuaalisen väkivallan ehkäisy.

Toimintaohjelmassa kansalliset linjaukset

Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen toimintaohjelmassa 2014-2020 on seksuaaliterveyden edistämisen kansalliset linjaukset ja suositukset, joita hyödynnetään edelleen.

Viranomaisten vastuut seksuaaliterveyden edistämisessä

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) vastaa seksuaaliterveyden edistämisen käytännön toteuttamisesta, alan kansallisesta ohjauksesta ja kehittämistyöstä sekä kuntien tukemisesta. THL tekee työtä tartuntatautien torjumiseksi ja seuraa väestön seksuaali- ja lisääntymisterveyttä.

Seksuaaliterveyden edistämisen toteuttamisessa tärkeitä toimijoita ovat muun muassa äitiys- ja lastenneuvolat, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, ehkäisyneuvolat ja terveyskeskuslääkärin vastaanotot. Seksuaaliterveyden edistämisessä tarvitaan moniammatillista yhteistyötä.

Kansainvälinen yhteistyö ja sääntely seksuaaliterveydessä

Maailman terveysjärjestö (WHO) tekee kansainvälistä työtä seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämiseksi.

Euroopan unioni ja Euroopan neuvosto toimivat erityisesti nuorten seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämiseksi.

Seksuaaliterveyteen liittyviä julkaisuja

Terveyden edistämisen laatusuositus on tarkoitettu työvälineeksi niin terveydenhuollolle, mutta myös päättäjille ja työntekijöille. Opiskeluhuoltoon liittyvät oppaat löydät THL:n sivuilta.

Lisätietoja

Pia Suvivuo, erityisasiantuntija 
sosiaali- ja terveysministeriö, Yhteisöt ja toimintakyky -osasto / YTO, Lapset ja nuoret -yksikkö / LANU Puhelin:0295163517   Sähköpostiosoite: