Seksuaaliterveyden edistäminen

Seksuaaliterveys - kuvituskuvaSosiaali- ja terveysministeriö ohjaa ja johtaa valtakunnallisesti seksuaaliterveyden edistämistä.

Seksuaaliterveyden edistämisestä säädetään muun muassa terveydenhuoltolaissa ja tartuntatautilaissa. 

Seksuaaliterveyden edistämisestä säädetään myös valtioneuvoston asetuksessa.

Seksuaaliterveyden edistämiseen sisältyvät muun muassa

  • seksuaalisuutta ja parisuhdetta koskeva neuvonta ja hedelmättömyyden ehkäisy
  • seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuuden hyväksyminen
  • ei-toivottujen raskauksien ehkäisy ja sukupuolitautien torjunta
  • seksuaalisen väkivallan ehkäisy.

Toimintaohjelmassa kansalliset linjaukset

Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen toimintaohjelmassa 2014-2020 on seksuaaliterveyden edistämisen kansalliset linjaukset ja suositukset kunnille.

Viranomaisten vastuut seksuaaliterveyden edistämisessä

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) vastaa seksuaaliterveyden edistämisen käytännön toteuttamisesta, alan kansallisesta ohjauksesta ja kehittämistyöstä sekä kuntien tukemisesta. THL tekee työtä tartuntatautien torjumiseksi ja seuraa väestön seksuaali- ja lisääntymisterveyttä.

Kunnat vastaavat seksuaaliterveyden edistämisen toteuttamisesta. Tärkeitä toimijoita ovat äitiys- ja lastenneuvolat, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, ehkäisyneuvolat, terveyskeskuslääkärin vastaanotot ja sairaanhoitopiirit. Seksuaaliterveyden edistämisessä tarvitaan moniammatillista yhteistyötä.

Kansainvälinen yhteistyö ja sääntely seksuaaliterveydessä

Maailman terveysjärjestö (WHO) tekee kansainvälistä työtä seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämiseksi.

Euroopan unioni ja Euroopan neuvosto toimivat erityisesti nuorten seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämiseksi.

Seksuaaliterveyteen liittyviä julkaisuja

Terveyden edistämisen laatusuositus on tarkoitettu työvälineeksi niin terveydenhuollolle kuin kunnan muille hallinnonaloille, mutta myös päättäjille ja työntekijöille.

STM on toimittanut julkaisun, joka tukee kunnissa tehtävää neuvolatoimintaa ja koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa (STM Julkaisuja 2009:20).

Opiskeluhuoltoon liittyvät oppaat löydät THL:n sivuilta.

Lisätietoja