Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaat ja palvelut -osasto (APO)

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaat ja palvelut –osasto valmistelee ja kehittää asioita, jotka koskevat asiakkaan ja potilaan asemaa ja oikeuksia, sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöä sekä sosiaali- ja terveyspalveluja.

Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE, valtakunnallinen romaniasiain neuvottelukunta RONK sekä vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE toimivat osaston yhteydessä.

Tulosohjaus ja omistajaohjaus

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaat ja palvelut -osasto vastaa seuraavien laitosten tulosohjauksesta:

Osaston yksiköt ja henkilöstö

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaat ja palvelut -osaston päällikkö on Anna Cantell-Forsbom
(sihteeri Annimari Laakkonen)

Palvelujärjestelmäyksikkö (PAL)

Yksikkö käsittelee asiat, jotka koskevat:

 • yleisiä sosiaali- ja terveyspalveluja ja niitä koskevaa lainsäädäntöä
 • toimeentulotukea ja sosiaalista luototusta
 • aikuissosiaalityötä ja rakenteellista sosiaalityötä
 • työllistymistä edistäviä palveluja ja työtoimintaa
 • asunnottomien sosiaali- ja terveyspalveluja
 • mielenterveys- ja päihdepalveluja sekä valtion mielisairaaloita
 • sosiaali- ja terveydenhuollon päivystyspalveluja
 • suun terveydenhuollon palveluja
 • vankiterveydenhuollon palveluja
 • harvinaisia sairauksia
 • hedelmöityshoitoja, sterilisaatioita ja abortteja
 • kuolemansyyn selvitystä ja oikeuslääkintää
 • syöpäseulontoja

Johtaja Eveliina Pöyhönen.
(sihteeri Marja Lampola)

Asiakkaat ja henkilöstö -yksikkö (ASI)

Yksikkö käsittelee asiat, jotka koskevat:

 • asiakkaan ja potilaan asemaa ja oikeuksia, mukaan lukien asiakkaan ja potilaan itsemääräämisoikeuteen liittyvää yleistä yhteensovitusta
 • potilas- ja asiakasturvallisuutta
 • sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja
 • sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöä
 • sosiaali- ja terveydenhuollon koulutus-, tutkimus- ja kehittämistoimintaa ja kehittämisrakenteita
 • sosiaali- ja terveydenhuollon tutkimus- ja koulutuskorvauksiin liittyviä asioita
 • kotoutumista ja maahanmuuttoa
 • vammaisyleissopimuksen 33 artiklan mukaisia kansallisen yhteystahon tehtäviä sekä vammaispolitiikan yhteensovitusta
 • romanipolitiikan yhteensovitusta
 • Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston sekä aluehallintovirastojen peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualueiden tulosohjausta

Johtaja Jaska Siikavirta.
(sihteeri Annimari Laakkonen)