Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaat ja palvelut -osasto (APO)

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaat ja palvelut –osasto valmistelee ja kehittää asioita, jotka koskevat asiakkaan ja potilaan asemaa ja oikeuksia, sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöä sekä sosiaali- ja terveyspalveluja.

Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE, valtakunnallinen romaniasiain neuvottelukunta RONK sekä vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE toimivat osaston yhteydessä.

Tulosohjaus ja omistajaohjaus

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaat ja palvelut -osasto vastaa seuraavien laitosten tulosohjauksesta:

Osaston yksiköt ja henkilöstö

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaat ja palvelut -osaston päällikkö on Anna Cantell-Forsbom
(sihteeri Marja Lampola)

Palvelujärjestelmäyksikkö (PAL)

Yksikkö käsittelee asiat, jotka koskevat:

 • terveydenhuollon yleistä palvelujärjestelmää, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluita sekä niitä koskevaa lainsäädäntöä ja ohjausta: somaattinen terveydenhuolto sisältäen suun terveydenhuolto sekä mielenterveyden hoito ja päihde- ja riippuvuushoito;
 • terveydenhuollon tiettyjä osa-alueita ja niitä koskevaa lainsäädäntöä: lääkehoito, seulonnat, ensihoito osana palvelujärjestelmää, hedelmöityshoitojen toteuttaminen palvelujärjestelmässä, raskauden keskeytykset, sterilisaatiot, harvinaiset sairaudet, valtion mielisairaalat, vankiterveydenhuolto, kuolemansyyn selvitys ja oikeuslääkintä sekä rajat ylittävä terveydenhuolto lukuun ottamatta sosiaaliturvan koordinaatiolainsäädäntöä; 
 • sosiaalihuollon yleistä palvelujärjestelmää, sosiaalipalveluita sekä niitä koskevaa lainsäädäntöä ja ohjausta; 
 • sosiaalihuollon tiettyjä osa-alueita ja niitä koskevaa lainsäädäntöä: toimeentulotuki, sosiaalinen luototus, aikuissosiaalityö ja rakenteellinen sosiaalityö, sosiaalipäivystys, päihde- ja riippuvuustyön ja mielenterveystyön kohdennetut palvelut sekä kuntouttava työtoiminta, vammaisten henkilöiden työllistymistä tukeva toiminta ja työtoiminta; 
 • hätäkeskuslaitoksen toiminnallista ohjausta;
 • yksikön toimialaan kuuluvaa EU- ja kansainvälistä yhteistyötä.

Johtaja Eveliina Pöyhönen.

(sihteeri Meri Päivärinta)

Asiakkaat ja henkilöstö -yksikkö (ASI)

Yksikkö käsittelee asiat, jotka koskevat:

 • asiakkaan ja potilaan yleistä asemaa ja oikeuksia, mukaan lukien kielellisiä oikeuksia sekä asiakkaan ja potilaan itsemääräämisoikeuteen liittyvää yhteensovitusta;
 • asiakas- ja potilasturvallisuuden sekä sosiaali- ja terveydenhuollon omavalvonnan ja valvonnan ohjausta;
 • sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja;
 • sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön yleistä asemaa, oikeuksia, vastuita, osaamista ja koulutusta sekä riittävyyttä, saatavuutta ja pysyvyyttä koskevia asioita ja niihin liittyvän ohjauksen yhteensovittamista;
 • sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän koulutus-, tutkimus- ja kehittämistoimintaa mukaan lukien sosiaalialan osaamiskeskustoimintaa;
 • sosiaali- ja terveydenhuollon tutkimus- ja koulutuskorvauksiin liittyviä asioita;
 • saamelaisten oikeuksia sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmässä;
 • kotoutumista edistävien sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteensovittamista; 
 • vammaisyleissopimuksen 33 artiklan mukaisia kansallisen yhteystahon tehtäviä sekä vammaispolitiikan yhteensovitusta;
 • romanipolitiikan yhteensovitusta; 
 • sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston sekä aluehallintovirastojen peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualueiden tulosohjausta;
 • yksikön toimialaan kuuluvaa EU- ja kansainvälistä yhteistyötä.

Johtaja Jaska Siikavirta.

(sihteeri Päivi Pihlajamäki)