FI SV EN RU

Maahanmuuttajien sosiaaliturva, hyvinvointi ja terveys

Maahanmuuttajan sosiaaliturva - kuvituskuvaSosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvat Suomessa asuvien maahanmuuttajien hyvinvointia ja terveyttä koskevat asiat. Ministeriö huolehtii maahanmuuttajien perusturvasta, kotoutumisen kannalta olennaisista sosiaali- ja terveyspalveluista ja omaan toimialueeseensa kuuluvista muista tuista.

Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategiassa ja edellisessä hallitusohjelmassa painotetaan, että

  • maahanmuuttajien erityistarpeet otetaan huomioon sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita kehitettäessä
  • sosiaali- ja terveydenhuollon keinoin tuetaan maahanmuuttajien ja heidän perheenjäsentensä kotouttamista suomalaiseen yhteiskuntaan niin, että heidän mahdollisuutensa työhön ja opiskeluun paranevat.

Maahanmuuttajien asioita hoitavat useat eri viranomaiset

Sisäasiainministeriö (SM) vastaa maahanmuuttohallinnosta ja maahanmuuttopolitiikasta Suomessa.

SM:n alainen Maahanmuuttovirasto käsittelee yksittäisiä henkilöitä koskevia ulkomaalaisten maahantuloon, maassa oleskeluun, maasta poistamiseen, pakolaisuuteen ja kansalaisuuteen liittyviä asioita. Lisäksi Maahanmuuttovirasto tuottaa tietoa viranomaisille ja kansainvälisille järjestöille sekä ylläpitää ulkomaalaisrekisteriä.

Työ- ja elinkenoministeriö (TEM) vastaa kotouttamislain toimeenpanosta ja johtaa valtion kotouttamisohjelmaa.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten maahanmuuttoyksiköt ja kunnat vastaavat omalta osaltaan maahanmuuttajien kotouttamisesta. Joissakin kunnissa on maahanmuuttajien asioita keskitetysti hoitava toimipiste.

Maahanmuuttajien oikeudet palveluihin ja tukiin

Maahanmuuttajan oikeus sosiaali- ja terveyspalveluihin riippuu hänen oleskelulupansa luonteesta. Henkilöllä, jolla on Suomessa vakituinen asuinkunta, on oikeus sosiaali- ja terveyspalveluihin kansalaisuudesta riippumatta.

Välttämätön toimeentulo turvataan kaikille sitä tarvitseville maahanmuuttajille. Kiireellistä sairaanhoitoa on annettava potilaalle hänen asuinpaikastaan riippumatta.

Maahanmuuttajien sosiaaliturva

Avaa kuvasta suurempi versio klikkaamalla sitä.

 

Kansainvälistä suojelua hakevalla ja ihmiskaupan uhrilla, jolla ei ole kotikuntalaissa tarkoitettua kotikuntaa Suomessa, on myös oikeus saada terveyden- ja sairaanhoitoa.

Sosiaali- ja terveysministeriö tekee työtä ihmiskaupan ehkäisemiseksi ja uhrien auttamiseksi.

STM:n ohjeita ja suosituksia liittyen maahanmuuttajien sosiaaliturvaan, hyvinvointiin ja terveyteen

Maahanmuuttajanaiset  ja väkivalta -opas on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan palveluihin tukemaan väkivaltaa kokeneiden maahanmuuttajanaisten auttamista.

Tietoa ja tutkimuksia maahanmuuttajien hyvinvoinnista ja terveydestä

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tutkii ja seuraa maahanmuuttajien hyvinvointia ja terveyttä koskevia asioita.

Yhdenvertaisuusvaltuutetun tehtävänä on parantaa etnisten vähemmistöjen ja ulkomaalaisten asemaa, yhdenvertaisuutta ja oikeusturvaa. Yhdenvertaisuusvaltuutettu  toimii myös kansallisena ihmiskaupparaportoijana.

Lisätietoja

Viveca Arrhenius, sosiaalineuvos 
STM, Johdon tuki- yksikkö / JOT, Strategiaryhmä / STRA 0295163286