Sosiaali- ja terveydenhuollon ohjausosasto (OHO)

Sosiaali- ja terveydenhuollon ohjausosasto (OHO) vastaa Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan yleisestä ohjaamisesta, suunnittelusta ja kehittämisestä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon ohjausosasto

  • ohjaa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluvalikoimaa eli julkisesti rahoitettuja sosiaali- ja terveyspalveluja.
  • kehittää sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallintoa sekä tietojärjestelmien yhteentoimivuutta.
  • vastaa sosiaali- ja terveyspalvelujen strategisesta kehittämisestä ja arvioinnista
  • ohjaa Kansaneläkelaitoksen hoidettavana olevia asioita siltä osin kuin Kansaneläkelaitos hoitaa eritystä tehtävää lain perusteella sosiaali- ja terveysministeriön ohjauksessa.
  • ohjaa ja kehittää ministeriön ja hallinnonalan tietohallintoa, tiedonhallintaa ja kyberturvallisuutta

Tulosohjaus

Osasto vastaa seuraavien laitosten tulosohjauksesta:

Osaston ryhmät ja henkilöstö

Sosiaali- ja terveydenhuollon ohjausosaston päällikön virkaa toimittaa Kari Hakari.
(sihteeri Anna Saukkonen)

Suoraan osastopäällikön alaisuudessa toimii Yhteiset-ryhmä, joka vastaa osaston toiminnan koordinoinnista ja kehittämisestä sekä yleis- ja henkilöstöhallintoasioista. Sen tehtäviin kuuluu myös mm. osaston toimialaan kuuluvien talousasioiden valmistelu ja koordinointi, osaston toimialaan kuuluvien kansainvälisten asioiden koordinointi sekä säädösvalmistelun osallistuminen.

Osaston yksiköiden vastuut ja henkilöstö:

Ohjausyksikkö (OHJA)

Palvelujen ohjausyksikkö  (OHJA) vastaa muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollon yleisestä strategisesta ohjauksesta, suunnittelusta ja kehittämisestä. Yksikön vastuualueelle kuuluu myös palveluvalikoiman ohjaus.

Johtaja Andreas Blanco Sequeiros.
(sihteeri Tinja Toivonen)

Digitalisaation ja tiedonhallinnan yksikkö (DITI)

Digitalisaatio ja tiedonhallinta -yksikkö (DITI) vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan ja digitalisaation ohjauksesta sekä valtakunnallisten kehittämistoimenpiteiden valmistelusta  ja toteutuksesta. Lisäksi yksikkö laatii muun muassa kansalliset kokonaisarkkitehtuurikuvaukset ja koordinoi arkkitehtuurityötä. Yksikkö ohjaa ja kehittää ministeriön ja hallinnonalan tietohallintoa, tiedonhallintaa ja kyberturvallisuutta.

Johtaja Aleksi Yrttiaho.
(sihteeri Sini Tuovinen)