Sosiaali- ja terveydenhuollon ohjausosasto (OHO)

Sosiaali- ja terveydenhuollon ohjausosasto (OHO) vastaa Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan yleisestä ohjaamisesta, suunnittelusta ja kehittämisestä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon ohjausosasto

  • ohjaa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluvalikoimaa eli julkisesti rahoitettuja sosiaali- ja terveyspalveluja.
  • kehittää sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallintoa sekä tietojärjestelmien yhteentoimivuutta.
  • vastaa sosiaali- ja terveyspalvelujen strategisesta kehittämisestä ja arvioinnista
  • ohjaa Kansaneläkelaitoksen hoidettavana olevia asioita siltä osin kuin Kansaneläkelaitos hoitaa eritystä tehtävää lain perusteella sosiaali- ja terveysministeriön ohjauksessa.

Tulosohjaus

Osasto vastaa seuraavien laitosten tulosohjauksesta:

Osaston ryhmät ja henkilöstö

Sosiaali- ja terveydenhuollon ohjausosaston päällikön virkaa toimittaa Pasi Pohjola.

Suoraan osastopäällikön alaisuudessa toimii Yhteiset-ryhmä, joka vastaa osaston toiminnan koordinoinnista ja kehittämisestä sekä yleis- ja henkilöstöhallintoasioista. Sen tehtäviin kuuluu myös mm. osaston toimialaan kuuluvien talousasioiden valmistelu ja koordinointi, osaston toimialaan kuuluvien kansainvälisten asioiden koordinointi sekä säädösvalmistelun osallistuminen.

Osaston yksiköiden vastuut ja henkilöstö:

Ohjausyksikkö (OHJA)

Palvelujen ohjausyksikkö  (OHJA) vastaa muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollon yleisestä strategisesta ohjauksesta, suunnittelusta ja kehittämisestä. Yksikön vastuualueelle kuuluvat myös palveluvalikoiman ohjaus.

Johtaja Heidi Tahvanainen.

Digitalisaation ja tiedonhallinnan yksikkö (DITI)

Digitalisaatio ja tiedonhallinta -yksikkö (DITI) vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan ja digitalisaation ohjauksesta sekä valtakunnallisten kehittämistoimenpiteiden valmistelusta  ja toteutuksesta. Lisäksi yksikkö laatii muun muassa kansalliset kokonaisarkkitehtuurikuvaukset ja koordinoi arkkitehtuurityötä.

Johtaja Minna Saario.