FI SV EN

Sosiaali- ja terveydenhuollon ohjausosasto (OHO)

Sosiaali- ja terveydenhuollon ohjausosasto (OHO) vastaa Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan yleisestä ohjaamisesta, suunnittelusta ja kehittämisestä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon ohjausosasto

  • ohjaa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluvalikoimaa eli julkisesti rahoitettuja sosiaali- ja terveyspalveluja.
  • kehittää sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallintoa sekä tietojärjestelmien yhteentoimivuutta.
  • yhteensovittaa maakuntien taloutta ja toimintaa sekä valmistelee sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitukseen liittyvät asiat.
  • vastaa maakuntien sosiaali- ja terveyspalvelujen strategisesta kehittämisestä ja arvioinnista
  • valmistelee sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnalliset tavoitteet yhdessä sosiaali- ja terveysministeriön muiden osastojen kanssa ja huolehtii, että valtakunnalliset tavoitteet otetaan huomioon maakuntien toiminnan ohjauksessa.
  • ohjaa Kansaneläkelaitoksen hoidettavana olevia asioita siltä osin kuin Kansaneläkelaitos hoitaa eritystä tehtävää lain perusteella sosiaali- ja terveysministeriön ohjauksessa.

Tulosohjaus

Osasto vastaa seuraavien laitosten tulosohjauksesta:

Osaston ryhmät ja henkilöstö

Sosiaali- ja terveydenhuollon ohjausosaston päällikön virkaa toimittaa Kirsi Varhila.

Suoraan osastopäällikön alaisuudessa toimii Yhteiset-ryhmä, joka vastaa osaston toiminnan koordinoinnista ja kehittämisestä sekä yleis- ja henkilöstöhallintoasioista. Sen tehtäviin kuuluu myös mm. osaston toimialaan kuuluvien talousasioiden valmistelu ja koordinointi, osaston toimialaan kuuluvien kansainvälisten asioiden koordinointi sekä säädösvalmistelun kehittäminen.

Osaston yksiköiden vastuut ja henkilöstö:

Ohjausyksikkö (OHJA)

Palvelujen ohjausyksikkö  (OHJA) vastaa muun muassa maakuntien sosiaali- ja terveydenhuollon yleisestä strategisesta ohjauksesta, suunnittelusta ja kehittämisestä. Yksikön vastuualueelle kuuluvat myös palveluvalikoiman ohjaus sekä maakuntien talouden ja toiminnan yhteensovittaminen. Lisäksi yksikkö valmistelee sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisia tavoitteita.

Johtaja Pasi Pohjola.

Digitalisaation ja tiedonhallinnan yksikkö (DITI)

Digitalisaatio ja tiedonhallinta -yksikkö (DITI)  vastaa maakuntien ohjauksesta  niiden sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnassa, tietohallinnossa, tietoturvassa sekä ICT-ratkaisuissa. Lisäksi yksikkö laatii muun muassa kansalliset kokonaisarkkitehtuurikuvaukset ja koordinoi arkkitehtuurityötä.

Johtaja Minna Saario.

Sote-muutosyksikkö (SOMU)

Sote-muutosyksikkö (SOMU) vastaa sote-uudistuksen alueellisen toimeenpanon valmistelusta ja antaa maakunnille laaja-alaista muutostukea. Yksikkö myös tukee kansallisten ohjeiden ja suositusten käyttöönottoa. Yksikkö toimii määräaikaisesti sote- ja maakuntauudistuksen ajan.

Johtaja Sinikka Salo.