Aluehallintovirastojen kunniamerkkiehdotukset

Aluehallintovirastojen tulee toimittaa kunniamerkkiehdotuksensa sosiaali- ja terveystoimen ja työsuojelun tehtävien osalta tulevana itsenäisyyspäivänä tapahtuvaa kunniamerkkijakoa varten jo kesäkuun loppuun mennessä, kuitenkin viimeistään heinäkuun 31. päivään mennessä sosiaali- ja terveysministeriön henkilöstö- ja hallintoyksikköön. Määräajan jälkeen saapuneita ehdotuksia ei voida ottaa huomioon.

Ehdotusta tehtäessä henkilöt tulee asettaa kunniamerkkiluokittain (ritarimerkit, ansioristit, mitalit) etusijajärjestykseen. Sosiaali- ja terveysministeriö esittää kunniamerkkejä merkkiluokittain seuraavan jaon mukaan:

Etelä-Suomen AVI

 • ritarimerkit 12
 • ansioristit 18
 • SVR:n mitalit 63

Lounais-Suomen AVI

 • ritarimerkit 3
 • ansioristit 5
 • SVR:n mitalit 19

Länsi- ja Sisä-Suomen AVI

 • ritarimerkit 6
 • ansioristit 9
 • SVR:n mitalit 23

Itä-Suomen AVI

 • ritarimerkit 3
 • ansioristit 8
 • SVR:n mitalit 21

Pohjois-Suomen AVI

 • ritarimerkit 2
 • ansioristit 3
 • SVR:n mitalit 11

Lapin AVI

 • ritarimerkit 1
 • ansioristit 2
 • SVR:n mitalit 7

Ahvenanmaan valtionvirasto

 • ritarimerkit 1
 • ansioristit 1
 • SVR:n mitalit 6

Hakemusten laatiminen

Lähetekirjelmään on liitettävä luettelo eli yhteenvetolomake, jossa ehdokkaiden nimet ovat kunniamerkkiluokittain aakkosjärjestyksessä. Etusijajärjestys merkitään sille varattuun sarakkeeseen.

Kunniamerkkilomakkeet tulee täyttää huolellisesti oheisen ohjeen mukaisesti, koska ehdokkaiden suuresta kokonaismäärästä johtuen puutteellisesti täytettyjä lomakkeita ei ehditä täydentää. Erityisesti kohdan "tarkka perustelu" täyttämiseen tulee panostaa.

Aluehallintovirastojen tulee pyytää täydennystä puutteellisesti täytettyihin hakemuksiin harkintansa mukaisesti. Ministeriöön on toimitettava alkuperäinen kunniamerkkiesitys sekä yksi kopio.

Ritarikuntien suurmestarin antamat kunniamerkit julkistetaan ritarikuntien kotisivuilla kolme arkipäivää ennen itsenäisyyspäivää. Suomen tasavallan presidentin itsenäisyyspäivän vastaanotolle kutsutuilla on mahdollisuus noutaa merkki ritarikuntien kansliasta näinä päivinä klo 10.00-14.00. Noudettaessa pyydetään esittämään kutsu vastaanotolle. Itsenäisyyspäivänä 6.12. ritarikuntien kanslia on suljettu.

Kaikki muut annetut kunniamerkit toimitetaan ministeriöihin ja sieltä edelleen aloitteentekijöiden kautta saajille.

Sosiaali- ja terveysministeriö toimittaa kaikki annetut kunniamerkit aluehallintovirastoihin 15.12. alkaen. Aluehallintovirastojen tulee toimittaa annetut kunniamerkit ehdotusten tekijöille mahdollisimman pian. Pyydämme huomioimaan, ettei kunniamerkkien jakotilaisuuksia tule järjestää ennen joulua.

Lisätietoja sähköpostitse os. [email protected]

Kunniamerkkiasioita stm:ssä hoitavat:
Annastiina Siekkeli
Arita Kaario
Eija Paananen