FI SV

Genomikeskus – geneettisen tiedon osaamis- ja palvelukeskus 

Geeniperimään liittyvän tiedon avulla voidaan tehdä parempia yksilöllisiä valintoja terveyden edistämiseksi, kohdentaa sairauksien seulontaa, tarkentaa diagnostiikkaa sekä valita parhaiten tehoava hoito.

Yksilöllistetyn lääketieteen ja kansanterveyden kehittyminen Suomessa edellyttävät genomikeskuksen perustamista (STM, Genomistrategia 2015).

Genomikeskus tarjoaisi terveydenhuollon toimijoille, tutkimuslaitoksille sekä yrityksille yhden asiointipisteen genomiikkaan liittyvissä kysymyksissä. Keskus vastaisi kansallisen genomitietokannan kehittämisestä ja tukisi tietokannan tehokasta hyödyntämistä potilaiden hoidossa, tieteellisessä tutkimuksessa sekä innovaatiotoiminnassa.

Genomikeskus olisi geneettisen tiedon osaamis- ja palvelukeskus, joka tuottaa ja tallentaa tietoa ja mahdollistaa tiedon hyödyntämisen.

Genomilain ja genomikeskuksen valmistelu

Genomikeskustyöryhmä aloitti toimintansa 17.10.2016. Työryhmän tehtävänä on valmistella ehdotus genomikeskuksen perustamisesta ja genomitiedon asianmukaisesta käytöstä. Lisäksi työryhmä vahvistaa eettiset periaatteet genomitiedon käytölle ja tekee ehdotuksen toimintamalleista kansallisille viite- ja variaatiotietokannoille sekä geenitestien tulkintapalveluille. Valmistelussa hyödynnetään pilottihankkeissa saatuja tuloksia ja kokemuksia.

Genomilain keskeiset ehdotukset olivat lausunnoilla 22.12.2017 - 2.2.2018.

Sosiaali- ja terveysministeriö jatkaa valmisteluja genomikeskuksen perustamiseksi.

Taustamateriaaleja genomikeskuksen valmistelusta:

Lisätietoja

Sandra Liede, erityisasiantuntija 
sosiaali- ja terveysministeriö, Johdon tuki- yksikkö / JOT, Strategiaryhmä / STRA 0295163633