Lakisääteiset vahinkovakuutukset

Vahinkovakuutukset - kuvituskuvaTyötapaturma- ja ammattitautivakuutuksen lisäksi lakisääteisiä vahinkovakuutuksia ovat liikennevakuutus, potilasvakuutus ja ympäristövahinkovakuutus. Niistä on kaikista oma lakinsa, joka velvoittaa ottamaan vakuutuksen lain määrittelemissä tilanteissa.

Liikennevakuutus

Moottoriajoneuvon omistaja ottaa liikennevakuutuksen, joka korvaa kaikki henkilövahingot ja toiselle osapuolelle aiheutetut omaisuusvahingot.

Potilasvakuutus

Terveyden- tai sairaanhoitotoimintaa harjoittava ottaa potilasvakuutuksen, joka korvaa potilaalle aiheutetut vahingot.

Lisätietoja (liikennevakuutus)