Terveydenhuollon maksut

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista säädetyt maksut ovat enimmäismaksuja. Kunnanvaltuusto tai yhtymähallitus tai johtosäännöllä määrätty luottamustoimielin päättää, peritäänkö palveluista enimmäismaksuja vai niitä pienempiä maksuja. Kunta voi myös päättää olla perimättä maksua. Enimmäismaksuihin tehdään indeksitarkistukset joka toinen vuosi.

Terveyskeskuksen enimmäismaksut 2020-2021

Palvelu Maksu

Äitiys- ja lastenneuvolakäynnit, terveydenhoitajan vastaanotto, laboratorio- ja röntgentutkimukset.

Muut asiakasmaksulain 5 §:ssä luetellut maksuttomat palvelut.

(Yksityislääkärin lähetteellä tehtävistä laboratorio- ja röntgentutkimuksista voidaan periä kustannusten suuruinen maksu.)
Maksuttomia
Rokotukset Maksua ei peritä silloin, kun ne kuuluvat valtakunnalliseen rokotusohjelmaan.
Lääkärin vastaanotto

Kertamaksu on enintään 20,60 euroa. Yhdessä terveyskeskuksessa maksu voidaan periä enintään kolme kertaa kalenterivuodessa.

Vaihtoehtoisesti voidaan periä vuosimaksu, jonka suuruus on enintään 41,20 euroa kalenterivuodessa. Jos asiakas ei suorita vuosimaksua, häneltä voidaan periä 20,60 euron suuruinen kertamaksu useammaltakin kuin kolmelta kerralta.
Päivystyskäynti

Enintään 28,30 euroa kerralta.

Päivystysmaksu voidaan periä arkisin klo 20-08 välillä sekä lauantaisin, sunnuntaisin ja pyhäpäivinä. Maksu voidaan periä myös vuosimaksun maksaneelta tai henkilöltä, joka on jo maksanut kolme kertamaksua.

Käyttämättä ja peruuttamatta jäänyt

  • terveyskeskuslääkärin vastaanottoaika,
  • hammashuollon aika
  • erikoissairaanhoidon avohoidon tai
  • kalliin kuvantamistutkimuksen kuten röntgen-, ultraääni- tai magneettikuvauksen aika.
Maksu on enintään 50,80 euroa ja se voidaan periä 15 vuotta täyttäneiltä. Maksua ei saa periä, jos peruuttamatta jättämiseen on hyväksyttävä syy.
Lääkärintodistus
  • Ajokortin saamiseksi tarvittava lääkärintodistus maksaa enintään 61,00 euroa.
  • Muut lääkärintodistukset maksavat enintään 50,80 euroa.
  • Maksua ei peritä, kun todistus liittyy hoitokäyntiin, esimerkiksi sairauslomatodistus työnantajalle.

Sairaaloiden enimmäismaksut 2020-2021

Poliklinikkamaksu Enintään 41,20 euroa käynniltä.
Päiväkirurginen toimenpide Enintään 135,10 euroa.
Sairaalan hoitopäivämaksu Enintään 48,90 euroa vuorokaudessa.
Hoitopäivämaksu psykiatrisessa sairaalassa Enintään 22,50 euroa vuorokaudessa.
Päivä- tai yöhoito sairaalassa maksaa Enintään 22,50 euroa vuorokaudessa.
Käyttämättä ja peruuttamatta jäänyt palvelu Enintään 50,80  euroa. Maksu voidaan periä vain 15 vuotta täyttäneiltä. Maksua ei saa periä, jos peruuttamatta jättämiseen on hyväksyttävä syy.

Sarjahoitoa ovat muun muassa jatkuva dialyysihoito, säde- tai sytostaattihoito ja lääkinnällinen kuntoutus. Sarjahoito maksaa enintään 11,40 euroa hoitokerralta. Maksun voi periä enintään 45 käynnistä kalenterivuodessa. Terveyskeskuksessa annettu hyposensibilisaatio-, puhe- ja äänihäiriöhoito sekä säde- ja sytostaattihoito on kuitenkin maksutonta. Alle 18-vuotiaan sarjahoito on aina maksutonta.

Kuntoutushoidosta voidaan periä enintään 16,90 euroa hoitopäivältä, kun vammainen tai kehitysvammainen saa kuntoutushoitoa laitoksessa. Alle 18-vuotiaille terveyskeskuksen tai sairaalan toimintayksikössä annetusta hoidosta peritään maksua vain seitsemältä ensimmäiseltä hoitokerralta kalenterivuodessa.

Pitkäaikaisen laitoshoidon maksut

Hoitomaksu kuukaudessa voi olla enintään 85 prosenttia hoidettavan nettotuloista. Jos laitoshoidossa on suurempituloinen puoliso, maksu on enintään 42,5  prosenttia puolisoiden yhteenlasketuista nettotuloista kuukaudessa.

Hoidettavalle henkilölle on jäätävä vuonna 2020 ja 2021 kuitenkin käyttöön vähintään 110 euroa kuukaudessa.

Kysyttävää asiakasmaksuista?

Sosiaali- ja terveysministeriö ei käsittele yksittäisiin asiakasmaksuihin liittyviä asioita eikä muistutuksia, kanteluja tai valituksia.

Jos haluat kysyä asiakasmaksuistasi tai esimerkiksi maksukattoon liittyvistä kysymyksistä tarkemmin, ota yhteyttä omaan kuntaasi tai siihen sosiaali- tai terveydenhuollon toimintayksikköön, jossa olet saanut hoitoa tai palvelua.

Jos koet tulleesi väärin kohdelluksi tai kaipaat neuvoja oikeuksistasi, voit olla yhteydessä oman kuntasi tai kuntayhtymäsi sosiaali- tai potilasasiamieheen.