Usein kysyttyä ansiopäivärahan ja työssäoloehdon kertymisen muutoksista

Hallitus esitti eduskunnalle muutoksia ansioturvan porrastamiseen ja työssäoloehdon kertymiseen 29.2.2024.

Työttömyysturvalakia ja työttömyysturvalain muuttamisesta annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi. Lisäksi kumottaisiin työvoimapalveluiden järjestämisestä annetun lain 12 luku, julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 11 luvun 1 ja 2 § sekä työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain 13 §.

Muutokset koskisivat ansiopäivärahan määrää, palkansaajan työssäoloehdon kertymistä sekä kuntien velvollisuutta järjestää kuntoutus-, koulutus- tai työntekomahdollisuus eräille työttömille työnhakijoille.

Ehdotetut muutokset ovat osa hallitusohjelmaa ja kannustinloukkujen purkamisen kokonaisuutta. Ehdotuksilla tavoitellaan nettomääräisesti noin 276 miljoonan euron menosopeutusta sekä noin 18 700 henkilön työllisyyskasvua. Työllisyyden kasvun arvioidaan vahvistavan julkista taloutta noin 458 miljoonalla eurolla.

Kysymyksiä ja vastauksia

Lisätietoja