STM:n myöntämät valtionavustukset

Sosiaali- ja terveysministeriö myöntää valtionavustuksia useisiin hallitusohjelman mukaisiin 
sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeisiin sekä muihin valtion talousarvion mukaisiin tarpeisiin. 

Tästä osiosta löydät haettavissa olevat valtionavustukset ja hakumateriaalin.

Kaikkiin sosiaali- ja terveysministeriön myöntämiin avustuksiin sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001), joihinkin myös tarkentavia asetuksia.

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksiin ja sote-rakenneuudistukseen liittyvistä valtionavustushauista on kerrottu soteuudistus.fi-sivustolla.

Valtionavustustoiminnan kehittäminen 

Sosiaali- ja terveysministeriö on mukana valtiovarainministeriön kehittämishankkeessa, jonka myötä koko valtionhallinto siirtyy vaiheittain valtionavustustoiminnan yhteiseen toimintamalliin ja ottaa lähivuosina käyttöön sitä tukevat yhteiset digitaaliset palvelut. Yhteiset digitaaliset palvelut korvaavat lähivuosina nykyiset palvelut joko osin tai kokonaan. Tämä tarkoittaa sitä, että tulevaisuudessa STM:n avustuksia haetaan kaikille valtionapuviranomaisille yhteisen Haeavustuksia.fi -verkkopalvelun kautta. Lisäksi jatkossa kuka tahansa voi tarkistaa Tutkiavustuksia.fi-palvelusta, miten paljon valtionavustuksia on myönnetty ja minkälaisiin käyttötarkoituksiin. 

Palvelujen käyttöön siirrytään vaiheittain ja avustuskohtaisesti. Tulemme tiedottamaan, kun uusia sähköisiä palveluita otetaan käyttöön. Toistaiseksi ohjeet valtionavustusten hakemiseen löytyvät nettisivuiltamme. 

Valtionavustustoiminnan kehittäminen ja uusi toimintamalli parantavat valtionavustustoiminnan vaikuttavuutta, lisäävät avustustoiminnan läpinäkyvyyttä ja avoimuutta, tekevät valtionavustuksen hakemisesta ja myöntämisestä aiempaa selkeämpää ja sujuvampaa sekä tekevät valtionavustustoiminnan käytännöistä yhdenmukaisempia. Uusien verkkopalvelujen kehittäjänä ja ylläpitäjänä toimii Valtiokonttori, joka vastaa jatkossa myös valtionavustusten verkkopalvelujen teknisestä tuesta.

Lisätietoa valtionavustustoiminnan kehittämisestä

STM:n käyttöönottoprojektin projektipäällikkö Kati Hokkanen ([email protected]

Lisätietoja

Kati Hokkanen, erityisasiantuntija 
sosiaali- ja terveysministeriö, Yhteisöt ja toimintakyky -osasto / YTO, Yhteiset palvelut -yksikkö / YPA Puhelin:0295163727   Sähköpostiosoite: