Valtionavustukset

Sosiaali- ja terveysministeriö myöntää valtionavustuksia useisiin hallitusohjelman mukaisiin sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeisiin sekä muihin valtion talousarvion mukaisiin tarpeisiin.

Kaikkiin sosiaali- ja terveysministeriön myöntämiin avustuksiin sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001).

Osaan haettavaksi ilmoitettavista avustuksista sovelletaan lisäksi valtioneuvoston asetusta sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeiden valtionavustuksista vuosina 2020–2023. Asetuksessa säädetään tarkempia ehtoja joillekin sosiaali- ja terveysministeriön myöntämille valtionavustuksille sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämis- ja kokeiluhankkeisiin sekä toiminnan käynnistämishankkeisiin.

Valtionavustuksia tullaan keväällä 2020 jakamaan mm. lastensuojelun kehittämiseen, mielenterveysstrategian toimeenpanoon, työkykyohjelmaan, vammaisten henkilöiden henkilökohtaisen budjetoinnin kokeiluihin, sosiaalihuollon kirjaamisvalmennuksiin sekä asunnottomuutta vähentävien sote-palveluiden kehittämiseen.  

Valtionavustusta voi nyt hakea lastensuojelun kehittämiseen, vammaisten henkilöiden henkilökohtaisen budjetoinnin kokeiluihin sekä sosiaalihuollon ammattilaisten kirjaamisvalmennuksiin.

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksiin ja sote-rakenneuudistukseen liittyvistä valtionavustushauista on kerrottu soteuudistus.fi –sivustolla.

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman ja rakenneuudistusta tukevien valtionavustusten hakuaikaa on jatkettu kuukaudella korona-tilanteen vuoksi. Hakemukset pitää jättää viimeistään 30. huhtikuuta.

Lisätietoja

Kati Hokkanen, erityisasiantuntija 
sosiaali- ja terveysministeriö, Yhteisöt ja toimintakyky -osasto / YTO, Yhteiset palvelut -yksikkö / YPA 0295163727