STM:n myöntämät valtionavustukset

Sosiaali- ja terveysministeriö myöntää valtionavustuksia useisiin hallitusohjelman mukaisiin 
sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeisiin sekä muihin valtion talousarvion mukaisiin tarpeisiin. 

Tästä osiosta löydät haettavissa olevat valtionavustukset ja hakumateriaalin.

Kaikkiin sosiaali- ja terveysministeriön myöntämiin avustuksiin sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001), joihinkin myös tarkentavia asetuksia.

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksiin ja sote-rakenneuudistukseen liittyvistä valtionavustushauista on kerrottu soteuudistus.fi-sivustolla.

Lisätietoja

Leea Rautanen-Muhli, erityisasiantuntija 
sosiaali- ja terveysministeriö, Yhteisöt ja toimintakyky -osasto / YTO, Yhteiset palvelut -yksikkö / YPA 0295163667