Usein kysyttyä yleisestä asumistuesta annetun lain muuttamisesta

STM:n lakiluonnos yleisestä asumistuesta annetun lain muuttamisesta on lähtenyt lausuntokierrokselle. Ehdotetut muutokset koskisivat tuen korvausprosentin alentamista, tuloharkinnan kiristämistä, ansiotulovähennyksen poistoa sekä omistusasumisen tukemisen poistoa.

Lausunnot pyydetään toimittamaan 20.9.2023 klo 16.15 mennessä.

Esityksessä ehdotettujen toimenpiteiden tarkoitus on hallitusohjelman linjausten mukaisesti yksinkertaistaa ja selkeyttää asumistukijärjestelmää sekä vahvistaa julkista taloutta. Lisäksi ehdotuksen tavoitteena on valtion talouden tasapainottaminen ja asumistukimenojen voimakkaan kasvun hillitseminen.

Kysymyksiä ja vastauksia

Korvausprosentin alentaminen

Tuloharkinnan kiristäminen perusomavastuuosuutta määrättäessä

Ansiotulovähennyksen poistaminen

Helsingin yhdistäminen muuhun pääkaupunkiseutuun kuntaryhmityksessä

Omistusasuntojen asumistuen lakkauttaminen

Muutosten vaikutukset

Voimaantulo

Lisätietoja