Iäkkäiden palvelut

Hyvinvointialueet järjestävät iäkkäiden ihmisten tarvitsemat sosiaali- ja terveyspalvelut. Heidän sosiaaliturvansa koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta.

Ikääntyville ja heidän omaisilleen on tarjolla tietokokonaisuus elämäntilanteeseen liittyvistä asioista ja julkishallinnon palveluista Suomi.fi-portaalissa.

Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut yhdessä Kuntaliiton kanssa laatusuosituksen, jonka tavoitteena on turvata hyvä ikääntyminen ja vaikuttavat palvelut niitä tarvitseville iäkkäille henkilöille.

Iäkkäiden palveluja ja etuuksia koskeva lainsäädäntö

Sosiaali- ja terveysministeriö määrittelee ikääntyneen väestön palvelujen kehittämisen suuntaviivat, valmistelee lainsäädännön ja ohjaa uudistusten toteuttamista.

Laki oikeuttaa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin pääsääntöisesti niiden tarpeen mukaan, ei erityisesti henkilön iän mukaan.

Valviran ja THL:n vastuut iäkkäiden ihmisten palveluissa

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira on sosiaalihuollon valtakunnallinen ohjaus- ja valvontaviranomainen. Se ohjaa aluehallintovirastoja niin, että iäkkäiden palveluiden valvonta ja siihen liittyvä ohjaus olisivat yhdenmukaisia koko maassa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tuottaa tietoa iäkkäiden palveluista ja heidän toimintakyvystään ja -edellytyksistään.

Lisätietoja

Satu Karppanen, neuvotteleva virkamies 
sosiaali- ja terveysministeriö, Yhteisöt ja toimintakyky -osasto / YTO, Toimintakyky -yksikkö / TOK Puhelin:0295163549   Sähköpostiosoite:


Seija Viljamaa, erityisasiantuntija 
sosiaali- ja terveysministeriö, Yhteisöt ja toimintakyky -osasto / YTO, Toimintakyky -yksikkö / TOK Puhelin:0295163609   Sähköpostiosoite: