FI SV

Sairausajan toimeentulo ja korvaukset

Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa sairausvakuutuslainsäädännön kehittämisestä ja valmistelusta.

Sairausvakuutuksen korvauksiin on oikeutettu jokainen Suomessa vakituisesti asuva ihminen. Asuminen katsotaan vakituiseksi, jos henkilön varsinainen asunto ja koti on Suomessa ja hän oleskelee pääasiallisesti täällä.

Sairausvakuutus korvaa sairastamisesta ja kuntoutumisesta aiheutuvia kuluja ja ansionmenetystä. Korvaukset haetaan Kelalta.

Sairauspäiväraha

Sairauspäivärahaa maksetaan 16-67-vuotiaalle hakijalle, joka ei sairautensa vuoksi kykene tekemään työtään. Sairauspäivärahan suuruus riippuu hakijan ansiotuloista.

Yksityislääkärin tutkimus- ja hoitokulut

Sairausvakuutus korvaa osan yksityislääkärin

  • palkkioista
  • määräämästä hoidosta ja tutkimuksista.

Lääkärinpalkkiot, tutkimus ja hoito korvataan Kelan vahvistamien taksojen mukaan.

Yksityisen hammaslääkärin tutkimus- ja hoitokulut

Sairausvakuutus korvaa osan yksityisen hammaslääkärin

  • palkkiosta
  • määräämästä tutkimuksesta ja hoidosta

Hammaslääkärin palkkiot, tutkimus ja hoito korvataan Kelan vahvistamien taksojen mukaan.

Lääkekustannukset

Sairausvakuutus korvaa lääkärin määräämistä, sairauden hoitoon tarkoitetuista ja korvausjärjestelmään kuuluvista lääkkeistä

  • 40 prosenttia (peruskorvaus)
  • 65 prosenttia (alempi erityiskorvaus) tai
  • 100 prosenttia (ylempi erityiskorvaus).

Lisäksi korvataan eräiden vaikeiden sairauksien hoitoon käytettävät

  • kliiniset ravintovalmisteet sekä
  • perusvoiteet pitkäaikaiseen ihotautiin.

Asiakkaan itse maksamilla lääkekustannuksilla on vuosittainen euromääräinen omavastuu. Sen täytyttyä asiakas maksaa jokaisesta lääkkeestä vain 1,50 euron omavastuuosuuden.

Lääkkeiden sairausvakuutuskorvauksen saa reseptilääkkeistä suoraan apteekista, kun esittää Kela-kortin.

Matkakustannukset

Matkakustannuksista hoitoon ja hoitohenkilökunnan matkoista potilaan luokse korvataan omavastuuosuuden ylittävä osa.

Jos matkakustannukset ylittävät kalenterivuoden aikana vuotuisen omavastuun, korvataan ylittävä osa kokonaan.

Lisätietoja

Sanna Pekkarinen, neuvotteleva virkamies 
STM, Sosiaaliturva- ja vakuutusosasto / SVO, Etuusyksikkö / ETU

Ajankohtaista

Muutoksia sairaus- ja vanhempainpäivärahaan
STM
Tiedote 29.10.2015 13.50

Muualla palvelussamme