Sairausajan toimeentulo ja korvaukset

Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa sairausvakuutuslainsäädännön kehittämisestä ja valmistelusta.

Sairausvakuutuksen korvauksiin on oikeus Suomessa työskentelevällä ja Suomessa vakinaisesti asuvalla. 

Sairausvakuutus korvaa sairastamisesta ja kuntoutumisesta aiheutuvia kuluja ja ansionmenetystä. Korvaukset haetaan Kelalta.

Sairauspäiväraha

Sairauspäivärahan tarkoitus on korvata työkyvyttömyydestä johtuvaa ansionmenetystä. Sitä maksetaan 16-67-vuotiaalle hakijalle, joka ei sairautensa vuoksi kykene tekemään työtään. Sairauspäivärahaa maksetaan omavastuuajan jälkeen (sairastumispäivä+9 arkipäivää) yhteensä enintään 300 arkipäivän ajan. Sairauspäivärahan suuruus riippuu hakijan ansiotuloista. 

Osasairauspäivärahalla tuetaan työkyvyttömän henkilön pysymistä työelämässä ja paluuta kokoaikaiseen työhön. Osasairauspäivärahan maksaminen edellyttää, että hakijan työaika vähentyy aiemmasta kokoaikatyöstä 40 - 60 prosenttia. Osasairauspäivärahaa maksetaan enintään 120 arkipäivältä ja sen määrä on puolet täyden sairauspäivärahan määrästä.

Yksityislääkärin tutkimus- ja hoitokulut

Sairausvakuutus korvaa osan yksityislääkärin

  • palkkioista
  • määräämästä hoidosta ja tutkimuksista.

Lääkärinpalkkiot, tutkimus ja hoito korvataan Kelan vahvistamien taksojen mukaan.

Yksityisen hammaslääkärin tutkimus- ja hoitokulut

Sairausvakuutus korvaa osan yksityisen hammaslääkärin

  • palkkiosta
  • määräämästä tutkimuksesta ja hoidosta

Hammaslääkärin palkkiot, tutkimus ja hoito korvataan Kelan vahvistamien taksojen mukaan.

Lääkekustannukset

Sairausvakuutus korvaa lääkärin määräämistä, sairauden hoitoon tarkoitetuista ja korvausjärjestelmään kuuluvista lääkkeistä

  • 40 prosenttia (peruskorvaus)
  • 65 prosenttia (alempi erityiskorvaus) tai
  • 100 prosenttia (ylempi erityiskorvaus).

Lisäksi korvataan eräiden vaikeiden sairauksien hoitoon käytettävät

  • kliiniset ravintovalmisteet sekä
  • perusvoiteet pitkäaikaiseen ihotautiin.

Asiakkaan itse maksamilla lääkekustannuksilla on vuosittainen euromääräinen omavastuu. Sen täytyttyä asiakas maksaa jokaisesta lääkkeestä vain 2,50 euron omavastuuosuuden.

Lääkkeiden sairausvakuutuskorvauksen saa reseptilääkkeistä suoraan apteekista, kun esittää Kela-kortin.

Matkakustannukset

Matkakustannuksista hoitoon ja hoitohenkilökunnan matkoista potilaan luokse korvataan omavastuuosuuden ylittävä osa.

Jos matkakustannukset ylittävät kalenterivuoden aikana vuotuisen omavastuun, korvataan ylittävä osa kokonaan.

Lisätietoja

Eva Ojala, neuvotteleva virkamies 
sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaaliturva- ja vakuutusosasto / SVO, Etuusyksikkö / ETU Puhelin:0295163201   Sähköpostiosoite:


Anu Kangasjärvi, neuvotteleva virkamies 
sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaaliturva- ja vakuutusosasto / SVO, Etuusyksikkö / ETU Puhelin:0295163224   Sähköpostiosoite:


Kirsi Päivänsalo, neuvotteleva virkamies 
sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaaliturva- ja vakuutusosasto / SVO, Etuusyksikkö / ETU Puhelin:0295163195   Sähköpostiosoite:

Muualla palvelussamme