Usein kysyttyjä kysymyksiä työttömyysturvan suojaosan, omavastuuajan ja lapsikorotuksien muutoksista

STM:n lakiluonnos työttömyysturvan muuttamisesta on lähtenyt lausuntokierrokselle. Ehdotetut muutokset koskisivat palkansaajan työttömyysetuuden sovittelua, työttömyysetuusoikeuden alkamisen ajankohtaa sekä työttömyysetuuksiin maksettavia lapsikorotuksia.

Lausunnot pyydetään toimittamaan 15.9.2023 mennessä.

Esityksessä ehdotetaan, että työttömyysetuuden sovittelusta poistettaisiin suojaosa ja oikeus työttömyysetuuteen alkaisi jatkossa seitsemän työttömyyspäivää kestävän omavastuuajan jälkeen. Lisäksi yli kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön päättyessä maksettava lomakorvaus estäisi työttömyysetuuden maksamisen ajalta, jolle lomakorvaus jaksotetaan. Lisäksi työttömyysetuuden lapsikorotukset poistettaisiin.

  • STM pyytää lausuntoja työttömyysturvalain muutoksista (STM tiedote 4.9.2023)

Esityksessä ehdotettujen toimenpiteiden tarkoitus on hallitusohjelman linjausten mukaisesti yksinkertaistaa ja selkeyttää työttömyysturvajärjestelmää, lisätä työllisyyttä parantamalla työllistymiseen liittyviä kannustimia sekä vahvistaa julkista taloutta.

Kysymyksiä ja vastauksia

Työttömyysetuuden sovittelu ja suojaosan poistaminen

Omavastuuaika

Lomakorvauksen jaksottaminen

Lapsikorotuksen poistaminen

Lisätietoja