Usein kysyttyjä kysymyksiä työttömyysturvan suojaosan, omavastuuajan ja lapsikorotuksien muutoksista

Muutokset koskevat palkansaajan työttömyysetuuden sovittelua, työttömyysetuusoikeuden alkamisen ajankohtaa sekä työttömyysetuuksiin maksettavia lapsikorotuksia.

Työttömyysetuuden sovittelusta poistettiin suojaosa ja oikeus työttömyysetuuteen alkaa jatkossa seitsemän työttömyyspäivää kestävän omavastuuajan jälkeen. Lisäksi yli kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön päättyessä maksettava lomakorvaus estää työttömyysetuuden maksamisen ajalta, jolle lomakorvaus jaksotetaan. Lisäksi työttömyysetuuden lapsikorotukset poistettiin.

Toimenpiteiden tarkoitus on hallitusohjelman linjausten mukaisesti yksinkertaistaa ja selkeyttää työttömyysturvajärjestelmää, lisätä työllisyyttä parantamalla työllistymiseen liittyviä kannustimia sekä vahvistaa julkista taloutta.

Kysymyksiä ja vastauksia

Työttömyysetuuden sovittelu ja suojaosan poistaminen

Omavastuuaika

Lomakorvauksen jaksottaminen

Lapsikorotuksen poistaminen

Lisätietoja