Rahapelijärjestelmä

Rahapelaamisen sääntely kohdentuu toisaalta rahapelien yleiseen järjestämistapaan ja toisaalta rahapelitoimintaan eli rahapelien tarjontaan yksityiskohtaisemmin. Yleinen järjestämistapa määrittelee puitteet näiden yksityiskohtaisempien toimien toteuttamiselle. Lainsäädäntö on keskeinen rahapelitoiminnan sääntelyn keino sekä yksinoikeus- että lisenssipohjaisissa järjestelmissä.

Rahapelijärjestelmän käynnissä olevan uudistamisen keskeisin tavoite on vahvistaa järjestelmän potentiaalin hyödyntämistä haittojen ehkäisyssä ja vähentämisessä. Tarve tälle on tunnistettu laajasti. 

Yksinoikeusmalli

Suomalainen malli perustuu yhden valtion omistaman toimijan yksinoikeuteen. Yksinoikeusjärjestelmä on EU:n alueella sallittu, kun se perustuu EU:n perussopimuksessa hyväksyttyihin kansanterveydellisiin ja turvallisuuteen tai järjestykseen liittyviin syihin. Tämän periaatteen mukaisesti Suomen rahapelijärjestelmän ensisijaiseksi tavoitteeksi on asetettu haittojen ehkäisy. Järjestelmän on myös käytännössä toimittava tämän tavoitteen mukaan.

Suomen yksinoikeusmalli antaa valtio-omistajalle lainsäädäntöohjauksen lisäksi monipuolisesti myös muunlaisia mahdollisuuksia ohjata ja valvoa toimintaa ja edistää järjestelmän toimivuutta sille asetettujen tavoitteiden mukaisesti.


 

Lisätietoja

Mari Pajula, erityisasiantuntija 
sosiaali- ja terveysministeriö, Turvallisuus ja terveys -osasto / TUTO, Hyvinvoinnin ja terveyden suojelu -yksikkö / HYT Puhelin:0295163040   Sähköpostiosoite: