FI SV

Lääkekorvaukset

Sairausvakuutus korvaa sairauden hoitoon tarkoitettujen reseptilääkkeiden kustannuksista 40, 65 tai 100 prosenttia. Täysin korvattavista lääkkeistä asiakas maksaa kuitenkin aina 4,50 euroa.

Korvauksen saa suoraan apteekista esittämällä Kela-kortin.

Apteekissa tehdyn lääkkeiden annosjakelun kustannuksista korvataan 40 prosenttia 75 vuotta täyttäneille. Korvaus on kuitenkin korkeintaan 1,26 euroa viikkoa kohden.

Lääkekustannusten omavastuilla lääkekatto

Lääkekustannusten omavastuilla on kalenterivuosittainen katto. Sen täytyttyä asiakas maksaa vain 2,50 euron omavastuun lääkettä kohti. Lääkekatto eli vuotuinen omavastuuosuus vuonna 2019 on 572 euroa.

Lääkekorvaus maksetaan viitehinnan mukaan

Viitehintajärjestelmässä luokitellaan samaan viitehintaryhmään eri kauppanimillä myytävät lääkkeet, jotka

  • sisältävät samaa lääkeainetta ja vastaavat toisiaan
  • kuuluvat Kelan korvausten piiriin.

Ryhmään kuuluvista lääkkeistä maksetaan sairausvakuutuskorvausta enintään ryhmän viitehinnan mukaan.

Lääkkeiden hintalautakunta (Hila) määrittää lääkeryhmien viitehinnat lääkeyritysten ilmoittamien hintojen perusteella neljästi vuodessa.

Viitehinta on viitehintaryhmän edullisimman valmisteen hinta lisättynä 0,50 eurolla.

Lääkevaihto ja mahdolliset maksut

Apteekilla on velvollisuus ehdottaa asiakkaalle edullisempaa lääkettä, jos hänelle on määrätty viitehintaa kalliimpaa valmistetta.

Jos asiakas kuitenkin haluaa ostaa lääkärin määräämän kalliimman lääkkeen, hän joutuu maksamaan lääkkeen hinnan ja viitehinnan välisen erotuksen kokonaan itse. Viitehinnan ylittävä osuus ei myöskään kerrytä lääkekattoa.

Lääkärillä on oikeus kieltää lääkevalmisteen vaihto lääketieteellisestä tai hoidollisesta syystä. Lääkärit kieltävät vaihdon erittäin harvoin.

 

Lääkekorvausjärjestelmä 2019

 

 

 

 

 

Lisätietoja

Kirsi Päivänsalo, neuvotteleva virkamies 
sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaaliturva- ja vakuutusosasto / SVO, Etuusyksikkö / ETU 0295163195  

Ajankohtaista