Rajoitettu kanssakäyminen tupakkateollisuuden kanssa

Suomen vuonna 2005 ratifioiman Maailman terveysjärjestön tupakkapuitesopimuksen (WHO FCTC) artiklan 5.3 mukaan sopimusosapuolten on kansallisen lainsäädäntönsä puitteissa suojeltava kansanterveyttä ja sitä tukevaa tupakkapolitiikkaa tupakkateollisuuden intresseiltä. Artiklan 5.3 toimeenpano-ohjeen mukaan tupakkateollisuuden intressien ja kansanterveydellisten tavoitteiden välillä on perustavanlaatuinen ja sovittamaton ristiriita. Tästä syystä kaiken toiminnan ja kanssakäymisen tupakkateollisuuden kanssa on oltava rajoitettua, vastuunalaista ja läpinäkyvää. Tämä velvoite koskee kaikkia hallinnonaloja, ei ainoastaan terveyssektoria. 

Vuorovaikutus tupakkateollisuuden kanssa on tietyissä tilanteissa (lain toimeenpano, tekniset asiat) tarpeellista ja välttämätöntä, mutta yleinen terveyspoliittinen tai siihen liittyvä keskustelu tulkitaan WHO:n tupakkapuitesopimuksen artiklan 5.3 vastaiseksi. 

Jos vuorovaikutus tupakkateollisuuden kanssa on välttämätöntä, sen pitää olla läpinäkyvää. Vuorovaikutus tulisi mahdollisuuksien mukaan toteuttaa julkisuudessa, kuten julkisilla kuulemisilla ja  tiedottamisella sekä pöytäkirjojen julkistamisella yleisölle esimerkiksi verkkosivuilla.

Suomessa sähkösavuketeollisuus rinnastetaan tupakkateollisuuteen, joten edellä mainittu koskee myös sähkösavuketeollisuutta.

Lisätietoja

Meri Paavola, neuvotteleva virkamies 
sosiaali- ja terveysministeriö, Turvallisuus ja terveys -osasto / TUTO, Hyvinvoinnin ja terveyden suojelu -yksikkö / HYT Puhelin:0295163343   Sähköpostiosoite:


Reetta Honkanen, erityisasiantuntija 
sosiaali- ja terveysministeriö, Turvallisuus ja terveys -osasto / TUTO, Hyvinvoinnin ja terveyden suojelu -yksikkö / HYT Puhelin:0295163684   Sähköpostiosoite: