Sosiaaliturvauudistus

Sosiaaliturvauudistuksen tavoitteena on ihmisen näkökulmasta nykyistä selkeämpi ja toimivampi järjestelmä, joka mahdollistaa työnteon ja sosiaaliturvan yhteensovittamisen muuttuvissa elämäntilanteissa. Tavoitteena on sosiaaliturvan rakenteellinen ja toiminnallinen kehittäminen pitkällä aikavälillä.

Miten sosiaaliturvauudistus etenee?

Uudistusta valmistelee parlamentaarinen komitea. Se aloitti työnsä alkuvuonna 2020. Komitean toimikausi päättyy 2027.

Komitea uudistaa sosiaaliturvaa kokonaisuutena. Se käsittelee perusturvaa, ansioturvaa, toimeentulotukea ja niiden välistä yhteyttä ja rahoitusta sekä palveluiden nykyistä parempaa yhteensovittamista etuuksiin.

Työssä otetaan huomioon elämäntilanteiden moninaisuus ja niiden muutokset sekä siirtymät etuudelta toiselle. Komitea ei käsittele vanhuuseläkkeitä.

Sosiaaliturvauudistusta tehdään osissa. Eri osat voivat valmistua ja tulla voimaan eri aikatauluilla. Joitakin sosiaaliturvan muutoksia valmistellaan myös etupainotteisesti omina hankkeinaan.

Uudistuksessa hyödynnetään Toimi-hankkeessa tehtyä työtä. Sosiaaliturvauudistuksella on tiiviit kytkökset muihin hallitusohjelman keskeisiin uudistuksiin, kuten sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistukseen, työkykyohjelmaan ja työllisyystyöryhmiin. 

Sosiaaliturvakomitea hahmotteli kesällä 2020 sosiaaliturvan neljä keskeistä ongelmakokonaisuutta:

  1. sosiaaliturvan monimutkaisuus
  2. ansiotyön ja sosiaaliturvan yhteensovittaminen
  3. viimesijainen turva, perusturva ja asuminen sekä
  4. palvelujen ja etuuksien yhteensovittaminen. 

Sosiaaliturvakomitean julkaisuja

Sosiaaliturvakomitean julkaisusarja käynnistyi kesällä 2020. Julkaisusarjassa on julkaistu kaksi työpaperia: 

Sosiaaliturvauudistuksen tietopohja

Sosiaaliturvauudistuksen tietopohja kokoaa sosiaaliturvakomitean päätöksenteon taustalla olevaa aineistoa. Siihen sisältyvät esimerkiksi tutkimus- ja selvitysmateriaalit, vaikutusarviot sekä laskentamallit, joita komitea ja jaostot tuottavat, tilaavat tai käyttävät uudistuksen valmistelussa ja päätöksenteossa. Tietopohja karttuu uudistuksen edetessä. Tutustu tietopohjaan: Sosiaaliturvauudistuksen tietopohja
 

Lisätietoja

Liisa Siika-aho, johtaja 
sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaaliturva- ja vakuutusosasto / SVO, Etuusyksikkö / ETU 0295163085  


Milja Tiainen, neuvotteleva virkamies 
sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaaliturva- ja vakuutusosasto / SVO, Etuusyksikkö / ETU 0295163579