kuvituskuva

Sosiaaliturvauudistus

Sosiaaliturvauudistuksen tavoitteena on ihmisen näkökulmasta nykyistä selkeämpi ja toimivampi järjestelmä, joka mahdollistaa työnteon ja sosiaaliturvan yhteensovittamisen muuttuvissa elämäntilanteissa. Tavoitteena on sosiaaliturvan rakenteellinen ja toiminnallinen kehittäminen pitkällä aikavälillä.

Miten sosiaaliturvauudistus etenee?

Uudistusta valmistelee parlamentaarinen komitea. Se aloitti työnsä alkuvuonna 2020. Komitean toimikausi päättyy 2027.

Komitea uudistaa sosiaaliturvaa kokonaisuutena. Se käsittelee perusturvaa, ansioturvaa, toimeentulotukea ja niiden välistä yhteyttä ja rahoitusta sekä palveluiden nykyistä parempaa yhteensovittamista etuuksiin.

Työssä otetaan huomioon elämäntilanteiden moninaisuus ja niiden muutokset sekä siirtymät etuudelta toiselle. Komitea ei käsittele vanhuuseläkkeitä.

Sosiaaliturvauudistusta tehdään osissa. Eri osat voivat valmistua ja tulla voimaan eri aikatauluilla. Joitakin sosiaaliturvan muutoksia valmistellaan myös etupainotteisesti omina hankkeinaan.

Sosiaaliturvauudistuksella on tiiviit kytkökset muihin hallitusohjelman keskeisiin uudistuksiin, kuten sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistukseen, työkykyohjelmaan ja työllisyystyöryhmiin. 

Sosiaaliturvakomitea hahmotteli kesällä 2020 sosiaaliturvan neljä keskeistä ongelmakokonaisuutta, joista julkaistiin komitean raportit tammikuussa 2022:

  1. Sosiaaliturvan monimutkaisuus
  2. Ansiotyön ja sosiaaliturvan yhteensovittaminen
  3. Viimesijainen turva, perusturva ja asuminen sekä
  4. Palvelujen ja etuuksien yhteensovittaminen

Lisäksi valmistui raportti Sosiaaliturvan valinnat ja perusperiaatteet.

Sosiaaliturvakomitean julkaisi raporttien pohjalta 18 kannanottoa sosiaaliturvan nykyjärjestelmän uudistamiseksi:

Sosiaaliturvakomitean välimietintö

Sosiaaliturvakomitean ensimmäisen kauden työn kokoava välimietintö hyväksyttiin sosiaaliturvakomitean kokouksessa 30.1.2023. Välimietintö sisältää komitean 31 ehdotusta tuleville hallituksille sosiaaliturvan uudistamiseksi sekä linjaukset komitean toisen kauden työlle.

Seuraavalla eduskuntakaudella komitea asetetaan uudelleen valtioneuvoston päätöksellä ja sen toimikausi jatkuu tulevan hallituksen päätöksen mukaisesti.

Sosiaaliturvauudistuksen tietopohja

Sosiaaliturvauudistuksen tietopohja kokoaa sosiaaliturvakomitean päätöksenteon taustalla olevaa aineistoa. Siihen sisältyvät esimerkiksi tutkimus- ja selvitysmateriaalit, vaikutusarviot sekä laskentamallit, joita komitea ja jaostot tuottavat, tilaavat tai käyttävät uudistuksen valmistelussa ja päätöksenteossa. Tietopohja karttuu uudistuksen edetessä. Tutustu tietopohjaan: Sosiaaliturvauudistuksen tietopohja

Sosiaaliturvakomitean julkaisuja

Sosiaaliturvakomitean julkaisusarja käynnistyi kesällä 2020. Julkaisusarjassa on julkaistu seuraavat julkaisut: 

Lisätietoja

Liisa Siika-aho, osastopäällikkö 
sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaaliturva- ja vakuutusosasto / SVO 0295163085  


Milja Tiainen, hallitusneuvos 
sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaaliturva- ja vakuutusosasto / SVO, Etuusyksikkö / ETU 0295163579