Sosiaaliturvauudistus

Sosiaaliturvauudistuksen tavoitteena on sujuvampi, yksinkertaisempi ja työhön kannustavampi sosiaaliturvajärjestelmä. Tavoitteena on sosiaaliturvan rakenteellinen ja toiminnallinen kehittäminen pitkällä aikavälillä.

Sosiaaliturvaa uudistetaan kuluvan vaalikauden aikana hallituksen hankkeiden sekä sosiaaliturvakomitean työn kautta. Sosiaaliturvaa uudistavia hallituksen hankkeita ovat perusturvan uudistaminen yleistuen mallilla, toimeentulotuen uudistaminen sekä yleisen asumistuen uudistaminen.

Sosiaaliturvauudistusta tehdään vaiheittain. Eri osat voivat valmistua ja tulla voimaan eri aikatauluilla.

Yleistuki 

Pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelman mukaan hallitus toteuttaa perusturvan uudistuksen, joka parantaa työnteon kannattavuutta, sujuvoittaa sosiaaliturvaa ja yksinkertaistaa etuuksia sosiaaliturvakomitean välimietinnön tekemät suositukset ja selvitykset huomioiden. 
 
Uudistuksen tavoitteena on aikaansaada yksi yleistuki sisältäen perusosan elämiseen, asumisosan asumiseen ja harkinnanvaraisen osan viimesijaiseksi turvaksi. Yksi yleistuki vähenee työtulojen noustessa mahdollisimman suoraviivaisesti, jolloin käteen jäävät tulot ovat helpommin ennakoitavissa ja työnteko kannattaa nykyistä paremmin. 

Sosiaaliturvakomitea

Parlamentaarinen sosiaaliturvakomitea työskentelee vuosina 2020–2027. Sosiaaliturvakomitean ensimmäinen toimikausi päättyi keväällä 2023. Komitean kokoonpanoa ja tehtäviä muutettiin sen toiselle toimikaudelle syksyllä 2023.

Komitean tehtävänä on tehdä ehdotuksia ja aloitteita sosiaaliturvan uudistamiseksi sekä toteuttaa niitä koskevat esiselvitykset ja arvioinnit. Komitea linjaa tulevaisuuden sosiaaliturvan visiosta ja periaatteista. Se käsittelee perusturvaa, ansioturvaa, vähimmäisturvaa sekä niiden välistä yhteyttä ja rahoitusta, ja lisäksi palvelujen nykyistä parempaa yhteensovittamista etuuksiin.

Työssä otetaan huomioon elämäntilanteiden moninaisuus ja niiden muutokset sekä siirtymät etuudelta toiselle. Komitea ei käsittele vanhuuseläkkeitä.

Toisella kaudellaan sosiaaliturvakomitea käsittelee etuuksien yksilö- ja perhekohtaisuutta, sosiaaliturvaetuuksien yhdistelmiä sekä sosiaaliturvan tasoa. Lisäksi sosiaaliturvakomitea arvioi miten eri etuudet ja palvelut vastaavat ihmisten erilaisiin elämäntilanteisiin.

Sosiaaliturvakomitea seuraa yleistuen valmistelun etenemistä.

Sosiaaliturvauudistuksen tietopohja

Sosiaaliturvauudistuksen tietopohja kokoaa sosiaaliturvakomitean päätöksenteon taustalla olevaa aineistoa. Siihen sisältyvät esimerkiksi julkaisut, raportit, tutkimus- ja selvitysmateriaalit, vaikutusarviot sekä laskentamallit, joita komitea tuottaa, tilaa tai käyttää uudistuksen valmistelussa ja päätöksenteossa. Tietopohja karttuu uudistuksen edetessä. Tutustu tieto-pohjaan: Sosiaaliturvauudistuksen tietopohja

Lisätietoja

Liisa Siika-aho, osastopäällikkö 
sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaaliturva- ja vakuutusosasto / SVO Puhelin:0295163085   Sähköpostiosoite:


Essi Rentola, johtaja 
sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaaliturva- ja vakuutusosasto / SVO, Etuusyksikkö / ETU Puhelin:0295163155   Sähköpostiosoite: