Terveys- ja hyvinvointialan kasvuohjelma

terveys-ja-hyvinvointialan-kasvuohjelma

Terveys- ja hyvinvointialan kasvuohjelman tavoitteena on tukea hyvinvointialueita uudistumaan, jotta ne voivat entistä paremmin edistää kansalaisten terveyttä ja hyvinvointia sekä parantaa palveluiden laatua ja saatavuutta. Ohjelmassa hyvinvointialueet, yritykset ja tutkijat halutaan saattaa yhteistyöhön, jotta hyvinvointialueiden käyttöön saadaan parhaat mahdolliset terveys- ja hyvinvointialan käytännöt sekä teknologia. Näin ohjelma vahvistaa Suomen mainetta terveys- ja hyvinvointialaan liittyvän huipputeknologian edelläkävijänä.

Terveys- ja hyvinvointiala kasvaa maailmanlaajuisesti nopeasti. Terveysjärjestelmien digitalisaatiota, datataloutta ja yksilöllisiä hoitoja kehitetään vauhdilla. Alan taloudellinen potentiaali on merkittävä, ja kilpailu eri maiden kesken on kovaa. Siksi terveys- ja hyvinvointialan kasvuohjelman tavoitteena on tehdä Suomen terveys- ja hyvinvointialaa kansainvälisesti tunnettavaksi sekä houkuttelevaksi tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnalle ja investoinneille. Lisäksi tavoitteena on edistää suomalaisten terveysalan yritysten pääsyä kansainvälisille markkinoille. Näin ohjelma pyrkii kirittämään tuotekehitystä, skaalautuvuutta ja kansainvälistä kasvua sekä edistämään Suomen terveys- ja hyvinvointialan tuottavuutta.

Yleisesti ohjelma pyrkii tuomaan ratkaisuja globaaleihin terveys- ja hyvinvointialan haasteisiin, kuten palvelujen saatavuuteen, vaikuttavuuteen ja kustannustehokkuuteen sekä henkilöstön riittävyyteen.

Ohjelma on osa hallitusohjelmaa.

Ohjelma vahvistaa terveys- ja hyvinvointialan tuottavuutta

Ohjelman toimet vahvistavat:

  • tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimijoiden keskinäistä yhteistyötä
  • suomalaista osaamista ja tutkimuksen markkinointia kansainvälisille yrityksille
  • Suomen terveys- ja hyvinvointialaa tuottavana vientialana
  • hyvinvointialueiden roolia tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa siten, että alueet ottavat käyttöön uutta teknologiaa sekä levittävät hyviä ja vaikuttavia käytäntöjä.

Ohjelmaa tehdään yhteistyössä – muun muassa yritykset vahvasti mukana

Sosiaali- ja terveysministeriö koordinoi ohjelman kokonaisuuksia ja toimenpiteitä. Ohjelma on jatkoa työ- ja elinkeinoministeriön toteuttamalle Terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kasvustrategialle vuodelta 2014.

Ohjelmaa edistetään sosiaali- ja terveysministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön, valtiovarainministeriön sekä ulkoministeriön välisenä yhteistyönä. Jokaisella ministeriöllä on omia toimiaan, joilla pyritään hallitusohjelman mukaisiin tavoitteisiin.
Sosiaali- ja terveysministeriön vastuulla ohjelmassa olevat toimet:

  1. Hyvinvointialueiden TKI-toiminnan vahvistaminen 
  2. Sote-alan tutkimus- ja kehittämistoiminnan lainsäädännön selkiyttäminen 
  3. Kansallisten osaamiskeskittymien toimintojen vakiinnuttaminen 
  4. Kansallisten toimijoiden yhteistyön vahvistaminen digitaalisessa terveydessä 
  5. Yhteistyön lisääminen kansainvälisten yhteistyötahojen kanssa 
  6. Terveys- ja hyvinvointiteknologian kansainvälinen osaamiskeskus

Ohjelman toiminnassa ovat mukana myös kotimaiset ja kansainväliset yritykset, Sitra, Suomen Akatemia, Business Finland, hyvinvointialueet sekä korkeakoulut.
Sosiaali- ja terveysministeriö järjestää Sitran kanssa keskustelusarjan ohjelmasta. Lisäksi sosiaali- ja terveysministeriön vetämänä valmistellaan ohjelman toimeenpanosuunnitelma kevään aikana yhdessä eritaustaisten TKI-toimijoiden kanssa.

Viralliselta nimeltään ohjelma on Terveys- ja hyvinvointialan kasvua ja uudistumista vauhdittava tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio-ohjelma.

Lisätietoja

Päivi Sillanaukee, ohjelmajohtaja 
sosiaali- ja terveysministeriö, Kansliapäällikkö, Kansliapäällikön alaiset Puhelin:0295163356   Sähköpostiosoite:


Outi Forsström, hankepäällikkö 
sosiaali- ja terveysministeriö, Strategia- ja talousyksikkö / STAR, Arviointiryhmä / ARVI Puhelin:0295163080   Sähköpostiosoite:


Jonna Kääriäinen, projektisihteeri 
sosiaali- ja terveysministeriö, Strategia- ja talousyksikkö / STAR, Arviointiryhmä / ARVI Puhelin:0295163140   Sähköpostiosoite: