Ohjelmakausi 2014 - 2020

EU:n lippu, jonka alapuolella teksti: Euroopan unioni - Euroopan sosiaalirahastoYlhäällä vihreällä teksti Vipuvoimaa. Sen alla mustalla teksti EU:lta 2014 - 2020Ohjelmakaudella 2014-2020 Suomessa toteutettiin Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020 - Suomen rakennerahasto -ohjelmaa, joka piti sisällään Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) kautta kanavoitavaa rahoitusta. Sosiaali- ja terveysministeriö rahoitti ohjelmassa valtakunnallista hanketoimintaa siten, että STM:llä oli kaksi ESR:n valtakunnallista toimenpidekokonaisuutta toimintalinjassa 3 "Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus" ja toimintalinjassa 5 "Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta" STM vastasi kolmella toimenpide-kokonaisuudella koko valtakunnallisesta toiminnasta.

Ohjelman koordinaatiohankkeet

STM rahoitti toimintalinjan 5 Osallisuus-teemassa kahta koordinaatiohanketta:

Ohjelmasta rahoitetut hankkeet

Ohjelmasta rahoitettuihin hankkeisiin voi tutustua rakennerahastojen tietopalvelussa. Viimeiset ohjelmakauden hankkeista päättyvät syksyllä 2023.