Yleissitovat työehtosopimukset

TyösopimusYleissitovalla työehtosopimuksella tarkoitetaan työehtosopimusta, jota jokainen alalla toimiva työnantaja on vähimmäistasona velvollinen noudattamaan solmimissaan työsuhteissa.

Työsopimuslain mukaan työnantajan on noudatettava vähintään valtakunnallisen, alalla edustavana pidettävän työehtosopimuksen (yleissitova työehtosopimus) määräyksiä.

Yleissitovuuden vahvistaminen

Sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimiva Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa päätöksellään, onko valtakunnallinen työehtosopimus yleissitova.

Sosiaali- ja terveysministeriön työ- ja tasa-arvo-osaston säädösyksikkö valmistelee lautakunnassa käsiteltävät asiat sekä huolehtii lautakunnan tarvitsemista työehtosopimuksista ja muista asiakirjoista, jotka sopimusosapuolien on toimitettava ministeriölle.

Vahvistamislautakunnan päätökset ja yleissitovat työehtosopimukset:

Työehtosopimuksiin liittyvien tietojen toimittaminen sosiaali- ja terveysministeriöön

Valtakunnallisen työehtosopimuksen tehneiden osapuolien on toimitettava sosiaali- ja terveysministeriölle työehtosopimus ja siihen liittyvät tiedot kuukauden kuluessa sopimuksen allekirjoittamisesta. Työehtosopimuksen toimittamisvelvollisuus koskee myös yrityskohtaisia työehtosopimuksia, vaikka niitä ei käsitellä yleissitovuuden vahvistamismenettelyssä. Lisätietoja ei ole velvollisuutta toimittaa yrityskohtaisesta työehtosopimuksesta.

Työnantajaosapuolen on toimitettava sopimus sähköisessä muodossa, jotta yleissitovaksi vahvistettu sopimus voidaan julkaista Internetissä.

Lisäksi sekä työnantaja- että työntekijäosapuolen on toimitettava jäsen- ja työntekijämääriä koskevat tiedot valtakunnallisesta työehtosopimuksesta.

Perustietolomake lähetetään sähköpostiosoitteella tyoehtosopimukset.stm[at]gov.fi

Lisätietoja

Jarno Virtanen, neuvotteleva virkamies 
sosiaali- ja terveysministeriö, Työ- ja tasa-arvo-osasto / TTO, Säädösyksikkö / SY Puhelin:0295163495   Sähköpostiosoite: