Lähetetyt työntekijät

Lähetetyt työntekijät, kuvituskuva

Lähetetyllä työntekijällä tarkoitetaan työntekijää, joka työskentelee tavallisesti muussa valtiossa kuin Suomessa ja jonka toiseen valtioon sijoittautunut ja kyseissä valtiossa toimintaa harjoittava, työnantajana toimiva yritys työsuhteen kestäessä lähettää rajoitetuksi ajaksi tilapäiseen työhön Suomeen tarjotessaan valtioiden rajat ylittäviä palveluja alihankintana, yritysryhmän sisäisenä siirtona tai vuokratyönä.

  • Laki työntekijöiden lähettämisestä 447/2016 (Finlex)

Työntekijöiden lähettämisestä annetulla lailla säädetään muun muassa:

  • Työsuhteeseen sovellettavista vähimmäisehdoista
  • Lähettävän yrityksen ja tilaajan velvollisuuksista
  • Viranomaisten tehtävistä ja tiedonsaantioikeuksista
  • Valtioiden rajat ylittävästä hallinnollisesta yhteistyöstä
  • Taloudellisten ja hallinnollisten seuraamusten sekä sakkojen valtioiden rajat ylittävästä täytäntöönpanosta

Työntekijöiden lähettämisestä annetun lain noudattamista valvovat työsuojeluviranomaiset lukuun ottamatta 3 §:ssä mainittuja tasa-arvolain säännöksiä, joiden noudattamista valvovat tasa-arvovaltuutettu sekä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta.

Yhteysviranomainen: Lounais-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue toimii lähetettyjen työntekijöiden yhteysviranomaisena Suomessa. Yhteysviranomainen antaa yleisneuvontaa työntekijöitä Suomeen lähettäville yrityksille, vastaanottaville yrityksille Suomessa sekä lähetetyille työntekijöille työntekijöiden lähettämiseen liittyvästä Suomen lainsäädännöstä.

Lähetettyihin työntekijöihin liittyvät kysymykset pyydetään lähettämään sähköpostiosoitteeseen [email protected].

Lisätietoja

Anu Ikonen, ylitarkastaja, Lounais-Suomen aluehallintovirasto, etunimi.[email protected], 0295 018 143.

Muualla verkossa