Menetetyn työpanoksen kustannukset

Sosiaali- ja terveysministeriössä laadittiin vuonna 2014 arvio siitä, mitkä ovat menetetystä työpanoksesta työpaikoille ja yhteiskunnalle aiheutuvat minimikustannukset.

Menetetystä työpanoksesta aiheutuu noin 2 miljardin euron kustannukset kuukaudessa.

Työpanoksen menetykseen liittyvät kustannukset vuodessa

Menetetyn työpanoksen kustannus
Sairauspoissaolot   3,4 miljardia €
Töissäolo sairaana 3,4 miljardia €
Työkyvyttömyyseläkkeet 8,0 miljardia €

Muut työpanoksen menetykseen kytkeytyvät kustannukset:

Työtapaturmat  2 - 2,5 miljardia €     
Ammattitaudit 0,1 miljardia €
Työikäisen väestön terveydenhoito 7,8 miljardia €

Kansantalouden menetys vuodessa yhteensä  24 miljardia € 
Kansantalouden menetys kuukaudessa  2 miljardia €

Kun työantajille aiheutuvat kustannukset ovat tiedossa, työpaikoilla voidaan keskittyä nykyistä paremmin sekä kustannusten aiheuttajien tunnistamiseen että kustannusten vähentämiseen.

Tarkemmat laskelmat kustannuksista

Laskelmissa on käytetty menetetylle työpanokselle kustannusta, joka vastaa työntekijän palkkaa sivukuluineen. Laskentamenetelmät on kuvattu tarkemmin alla olevassa muistiossa.

Arvio on saatavilla myös englanniksi:

Parhaillaan sosiaali- ja terveysministeriössä selvitetään, miten menetetyn työpanoksen kustannukset jakautuvat eri toimijoiden - esimerkiksi työntekijöiden ja työnantajien - kesken.

Lisätietoja

Mikko Rissanen, erityisasiantuntija 
sosiaali- ja terveysministeriö, Työ- ja tasa-arvo-osasto / TTO, Toimintapolitiikkayksikkö / TY Puhelin:0295163287   Sähköpostiosoite: