Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun hallinta

Epäasiallinen kohtelu ja häirintä ovat hyvän tavan vastaista käyttäytymistä toisia kohtaan, esimerkiksi toisen työnteon arvostelua ja vaikeuttamista, sosiaalista eristämistä, seksuaalista häirintää tai pilkkaamista.

Arkipuheessa häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua sanotaan usein työpaikkakiusaamiseksi.

Työturvallisuuslaki kieltää epäasiallisen kohtelun ja häirinnän työssä. Laki velvoittaa sekä työnantajaa että työntekijää. Lain mukaan työntekijän velvollisuus on välttää toisten turvallisuutta tai terveyttä haittaavaa epäasiallista kohtelua.

Jos työpaikalla esiintyy epäasiallista kohtelua, työnantajan on asiasta tiedon saatuaan puututtava siihen.

Työpaikan ennaltaehkäisevä toiminta ratkaisevaa

Epäasiallista kohtelua ja häirintää koskevat tapaukset on käsiteltävä ensisijaisesti työpaikalla.

Avainasemassa ovat työyhteisön avoin vuorovaikutus ja toimiva, ammattimainen esimiestyö. Jos työpaikan oma osaaminen ei kuitenkaan riitä, tukea saa esimerkiksi työterveyshuollon ammattilaisilta.

Työsuojelutarkastajat valvovat säännösten noudattamista

Työsuojelutarkastajat valvovat häirintää ja muuta epäasiallista kohtelua koskevia säännöksiä.

Työsuojelutarkastaja laatii tarkastuksestaan tarkastuskertomuksen. Tarvittaessa viranomaisen päätöksen tekee työsuojelun vastuualue.

Tarkastajille on laadittu ohje häirinnän ja epäasiallisen kohtelunvalvontaa varten. Siinä kerrotaan, mitä työsuojeluntarkastajan on tehtävä valvoessaan häirintää ja muuta epäasiallista kohtelua koskevia säännöksiä. Lisäksi ohjeessa kuvataan häirinnän ja epäasiallisen kohtelun tunnusmerkkejä, millaisia velvoitteita työnantajalle voidaan asettaa ja kuinka velvoitteiden noudattamista seurataan.

Lisää epäasiallisesta kohtelusta työpaikalla