Vapaaehtoiset vakuutukset

Vapaaehtoiset vakuutukset - kuvituskuvaYksityishenkilöt voivat vahvistaa sosiaaliturvaansa ja varautua erilaisten riskien varalle vapaaehtoisilla

  • omaisuusvakuutuksilla
  • muilla vahinkovakuutuksilla
  • vakuutussäästämisellä ja
  • muilla henkilövakuutuksilla.

Vakuutuksenottaja ja vakuutusyhtiö sopivat vakuutuksen ehdoista vakuutussopimuksessa. Vakuutussopimuslaki asettaa sopimuksille yleiset puitteet, mutta vakuutusturvan laajuus ja monet ehtojen yksityiskohdat ovat  vakuutusyhtiökohtaisia.Vakuutussopimuslain valmistelu kuuluu oikeusministeriölle.

Neuvontaa vakuutuksenottajille

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE neuvoo ja auttaa kuluttajia vakuutusasioissa. Sen yhteydessä toimiva Vakuutuslautakunta käsittelee lain soveltamista ja vakuutusehtojen tulkintaa koskevia erimielisyyksiä.

Finanssiala edustaa Suomessa toimivia vakuutusyhtiöitä, ja sen sivuilta löytyy lisää tietoa vakuutusasioista.

Eläketurvan vapaaehtoinen vahvistaminen

Työeläke ja kansaneläke muodostavat lakisääteisen eläketurvan, jota voi halutessaan täydentää vakuutusyhtiöiden tarjoamalla vapaaehtoisella eläkevakuutuksella tai sijoittamalla pitkäaikaissäästötilin (nk. ps-säästötili) kautta.

Valtio tukee eläkesäästämistä siten, että vakuutusmaksut voi tietyin edellytyksin vähentää verotuksessa. Vapaaehtoiseen vakuutukseen perustuva eläke on verotettavaa tuloa.