Päihdehaittojen ja riippuvuuksien ehkäisy

Päihdehaittojen ehkäisy - kuvituskuvaSosiaali- ja terveysministeriölle kuuluvat alkoholiin, tupakkaan ja nikotiinituotteisiin sekä huumausaineisiin liittyvän politiikan suunnittelu, ohjaus ja lainsäädäntö.

Ministeriön tehtävänä on myös rahapelihaittojen ehkäisy, seuranta ja tutkimus.

Päihde- ja riippuvuusstrategia linjaa työtä vuoteen 2030 asti

Sosiaali- ja terveysministeriö on valmistellut vuoteen 2030 ulottuvan päihde- ja riippuvuusstrategian. Tavoitteena on ehkäistä ja vähentää alkoholin, tupakka- ja nikotiinituotteiden sekä huumausaineiden käytöstä ja rahapelaamisesta aiheutuvia riskejä, haittoja ja ongelmia kaikissa ikäryhmissä.

Strategia on Suomessa ensimmäinen, johon koottu laajasti yhteen päihteitä ja riippuvuuksia. Strategian ydinajatus on, että päihteistä ja riippuvuuksista aiheutuvia haittoja voidaan ehkäistä ja hoitaa nykyistä paremmin. Työssä onnistuminen edellyttää kokonaisvaltaista suunnittelua ja tehokkaita toimia eri aloilla.

Päihde- ja riippuvuusstrategiassa on viisi painopistettä: 

  1. Vahvistetaan päihteitä käyttävien, riippuvuushaittoja kokevien ja päihdepalveluiden piirissä olevien ihmisten sekä heidän läheistensä oikeuksien toteutumista
  2. Vahvistetaan yhteistyötä, tiedonkulkua, asiantuntemusta ja tietoperustaa
  3. Tehostetaan alkoholi-, tupakka- ja nikotiini, huumausaine- ja rahapelipoliittisia toimia
  4. Varmistetaan ehkäisevän päihdetyön ja päihde- ja riippuvuuspalveluiden laatu, saavutettavuus ja saatavuus
  5. Varmistetaan päihde- ja riippuvuusasiantuntemus ja yhteistyövaltioneuvostossa

Alkoholipolitiikka

Alkoholipolitiikan tavoitteena on alkoholin käytöstä aiheutuvien haittojen ehkäisy sekä alkoholin kulutuksen hillitseminen.

Huumausainepolitiikka

Huumausainepolitiikan tavoitteena on huumausaineiden leviämisen ja käytön ehkäiseminen sekä huumausaineista ja niiden ehkäisy- ja kontrollitoimista aiheutuvien haittojen pitäminen mahdollisimman vähäisinä.

Tupakkapolitiikka

Tupakkapolitiikan tavoitteena on suojata ihmisiä tupakansavun aiheuttamilta terveyshaitoilta ja tupakoinnin loppuminen Suomessa.

Rahapelihaitat

Rahapelihaittoja ehkäistään vähentämällä peliriippuvuutta ja rajoittamalla erityisesti lasten ja nuorten pelaamismahdollisuuksia.

Lisätietoja

Jari Keinänen, johtaja 
sosiaali- ja terveysministeriö, Turvallisuus ja terveys -osasto / TUTO, Hyvinvoinnin ja terveyden suojelu -yksikkö / HYT 0295163311