Rahapelipoliittinen ohjelma

Sosiaali- ja terveysministeriön johdolla valmistellaan Rahapelipoliittista ohjelmaa. Ohjelma laaditaan ja toimeenpannaan yhdessä rahapelitoiminnan ohjauksen sekä haittojen ehkäisyn ja vähentämisen toimijoiden kanssa. Vastuu haittojen torjumisesta jakaantuu usealle taholle ja ohjelmalla varmistetaan yhdenmukainen rahapeli- ja omistajapolitiikka määrittelemällä haittojen ehkäisylle ja vähentämiselle yhteinen päämäärä, tavoitteet ja suuntaviivat näihin pääsemiseksi. 

Tavoite on ehkäistä rahapelaamisesta aiheutuvia haittoja mahdollisimman tehokkaasti ja varmistaa hoito- ja tukipalvelujen saatavuus rahapeliongelmaan. Ohjelma perustuu pääministeri Marinin hallituksen ohjelmaan ja se on osa päihde-ja riippuvuusstrategian toimeenpanoa. 

Rahapelipoliittinen ohjelma luo suuntaviivat haittoja ehkäisevän ja vähentävän rahapelipolitiikan toteuttamiselle vuoteen 2030 saakka sekä määrittelee haittojen kansallisen tavoitetason. Rahapelipoliittisen ohjelman tavoitteena on kääntää rahapeliongelmien määrä laskuun ja vakiinnuttaa haittojen laskeva trendi. Ohjelma keskittyy ehkäisevään työhön, haittoja ehkäisevään rahapelitoimintaan ja ohjaukseen sekä palveluiden varmistamiseen. Ohjelman valmistelussa huomioidaan rahapelaamiseen kytkeytyvä digipelaaminen.

Ota kantaa rahapelaamisesta 

Työn taustaksi toivomme nyt kansalaisten näkemyksiä suomalaisesta rahapelaamisesta ja sen aiheuttamien haittojen ehkäisemisestä ja vähentämisestä. Otakantaa.fi-sivuilla avattuun verkkokyselyyn voi vastata 30. marraskuuta saakka. 

Lisätietoja

Mari Pajula, erityisasiantuntija 
sosiaali- ja terveysministeriö, Turvallisuus ja terveys -osasto / TUTO, Hyvinvoinnin ja terveyden suojelu -yksikkö / HYT 0295163040