Lapset, nuoret ja perheet

Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa perhepolitiikan linjauksista sekä lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin ylläpitämisestä ja kehittämisestä yhdessä muiden ministeriöiden kanssa.

Ministeriön vastuulla on erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kehittäminen sekä lapsiperheiden toimeentulon turvaaminen. Ministeriö edistää myös työn ja perheen yhteensovittamista.

Suomeen on valmisteltu ensimmäinen kansallinen lapsistrategia. Se perustuu perus- ja ihmisoikeussopimuksiin.

Lapsiasiavaltuutettu seuraa lasten oikeuksien toteutumista

Lapsen oikeudet on kirjattu YK:n Lapsen oikeuksien yleissopimukseen. Suomi liittyi sopimukseen vuonna 1991. Sopimus velvoittaa Suomessa valtiota, kuntia, lasten vanhempia ja muita aikuisia.

Suomessa lapsiasiavaltuutettu edistää, seuraa ja arvioi sopimuksen toteutumista.

Perhepolitiikalla tuetaan sekä lapsia että vanhempia

Perhepolitiikan tavoitteena on luoda lapsille turvallinen kasvuympäristö sekä tukea lasten vanhempia ja huoltajia heidän kasvatustehtävässään ja lasten huolenpidossa. Perheille tarjotaan tarpeellista apua riittävän varhain. Lasten vanhemmilla ja muilla huoltajilla on ensisijainen vastuu lasten hyvinvoinnista.

Perhepolitiikalla toteutetaan YK:n lasten oikeuksien yleissopimusta ja muita Suomen hyväksymiä perhettä ja lapsia koskevia kansainvälisiä sopimuksia.

Lisätietoja

Elina Palola, johtaja 
sosiaali- ja terveysministeriö, Yhteisöt ja toimintakyky -osasto / YTO, Lapset ja nuoret -yksikkö / LANU Puhelin:0295163595   Sähköpostiosoite: