Kasvatus- ja perheneuvonta, perheasioiden sovittelu

Kasvatus- ja perheneuvonta - kuvituskuvaLasten ja nuorten hyvinvointia tuetaan yhteiskunnallisilla palveluilla, joita on tarjolla perheiden ongelma- ja ristiriitatilanteissa.

Kasvatus- ja perheneuvonta sekä perheasiain sovittelu ovat asiakkaille maksuttomia. Niistä säädetään sosiaalihuoltolaissa:

Kasvatus- ja perheneuvonta antaa tukea lapsille ja perheille

Kasvatus- ja perheneuvonta on sosiaalihuoltolain mukainen sosiaalipalvelu. Neuvonnassa annetaan asiantuntija-apua lasten tai perheen ongelmissa ja annetaan lausuntoja muille viranomaisille.

Kasvatus- ja perheneuvontaan voi hakeutua, jos

  • lapsen kehitys, käyttäytyminen tai tunne-elämä aiheuttaa huolta
  • lapsella on pulmia päivähoidossa, koulussa tai kavereiden kanssa
  • vanhemmat tarvitsevat apua vanhemmuuteen tai vanhempien välisten ristiriitojen selvittämiseen
  • perheessä on ollut menetyksiä tai vaikeita elämäntilanteita
  • perheessä harkitaan avioeroa tai perheenjäsenet tarvitsevat tukea erosta selviytymiseen

Kasvatus- ja perheneuvolassa työskenteleviä asiantuntijoita ovat

  • psykologit
  • sosiaalityöntekijät
  • lääkärit
  • puheterapeutit
  • perheneuvojat ja -terapeutit.

Kasvatus- ja perheneuvontaa voidaan toteuttaa kasvatus- ja perheneuvolassa tai muiden sosiaalipalvelujen yhteydessä. Kunnat voivat myös ostaa palvelut ulkopuoliselta palveluntuottajalta.

Perheasioiden sovittelusta apua ristiriitatilanteisiin

Perheasioiden sovittelu auttaa parisuhteen ristiriitatilanteissa. Avio- tai avoeroissa pidetään erityisesti silmällä lapsen etua sovittaessa lapsen huoltoon, tapaamisoikeuteen ja elatukseen liittyvistä asioista.

Perheasian sovittelun järjestäminen on kunnan tehtävä. Sitä järjestetään usein kasvatus- ja perheneuvolassa, mutta kunta voi myös ostaa palvelun kirkon perheasiain neuvottelukeskuksesta tai muulta taholta.

Lisätietoja

Lisätietoja saa kunnan sosiaalihuollosta.

Lisätietoja

Marjo Malja, sosiaalineuvos 
sosiaali- ja terveysministeriö, Turvallisuus ja terveys -osasto / TUTO, Hyvinvoinnin ja terveyden suojelu -yksikkö / HYT Puhelin:0295163581   Sähköpostiosoite: