Sosiaali- ja terveydenhuollon valmiuskeskukset

Osana sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta Suomeen perustettiin viisi sosiaali- ja terveydenhuollon valmiuskeskusta, jotka vahvistavat kansallista varautumista ja parantavat yhteiskunnan valmiutta vastata erilaisiin häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin.

Valmiuskeskusten keskeisenä tehtävä on sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän tilannekuvan luominen, ylläpitäminen ja jakaminen. Tilannekuva kattaa koko perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, ensihoitopalvelun ja sosiaalihuollon.

Sosiaali- ja terveydenhuollon valmiuskeskukset toimivat valtakunnallisessa verkostossa ja tiiviissä yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa. Sosiaali- ja terveysministeriö muodostaa yhteistyössä valmiuskeskusten kanssa valtakunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon tilannekuvan. 

Valmiuskeskusten toiminta perustuu valtakunnallisesti yhtenäisiin periaatteisiin ja toimintamalleihin. Ne mahdollistavat sen, että valmiuskeskukset pystyvät tukemaan ja korvaamaan toisiaan tilanteen niin vaatiessa. 

Lisätietoja

Lasse Ilkka, lääkintöneuvos 
sosiaali- ja terveysministeriö, Turvallisuus ja terveys -osasto / TUTO, Valmiusyksikkö / VAL Puhelin:0295163714   Sähköpostiosoite: