Sosiaali- ja terveydenhuollon valmiuskeskukset

Osana sote-uudistusta Suomeen perustetaan viisi sosiaali- ja terveydenhuollon valmiuskeskusta, jotka vahvistavat kansallista varautumista ja parantavat yhteiskunnan valmiutta vastata erilaisiin häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin. Valmiuskeskukset perustetaan yliopistollisten sairaaloiden yhteyteen, ja ne tukevat kaikkia hyvinvointialueita sosiaali- ja terveydenhuollon valmiuden ja varautumisen koordinoinnissa ja tilannekuvan luomisessa yhteistyöalueilla. 

Valmiuskeskusten keskeisenä tehtävä on sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän tilannekuvan luominen, ylläpitäminen ja sen jakaminen kattaen koko perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, ensihoitopalvelun ja sosiaalihuollon. Sosiaali- ja terveysministeriö muodostaa yhteistyössä valmiuskeskusten kanssa valtakunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon tilannekuvan. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon valmiuskeskukset toimivat valtakunnallisessa verkostossa ja tiiviissä yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa. Valmiuskeskusten toiminta perustuu valtakunnallisesti yhtenäisiin periaatteisiin ja toimintamalleihin. Toimintamallit ja verkottuneisuus mahdollistavat sen, että valmiuskeskukset pystyvät tukemaan ja korvaamaan toisiaan tilanteiden niin vaatiessa. 

Lisätietoja

Lasse Ilkka, lääkintöneuvos 
sosiaali- ja terveysministeriö, Turvallisuus ja terveys -osasto / TUTO, Valmiusyksikkö / VAL 0295163714