Tilastoja toimeentulosta

Sosiaaliturvatilastoja

Kelan tilastot antavat tietoa Kelan sosiaaliturvan merkityksestä ihmisten ja perheiden toimeentulolle. Tilastoista saa tietoa muun muassa etuuksien tasosta, yleisyydestä sekä etuuksien jakautumisesta eri alueille ja väestöryhmille.

Sosiaaliturvatilastoista voi myös tehdä valinnaisia raportteja Kelan tilastotietokannasta. Kelastossa voi tehdä raportteja haluamillaan valinnoilla Kelan tilastotiedoista.

Kelan tilastollinen vuosikirja on kooste Kelan hoitamasta sosiaaliturvasta. Tilastojen lisäksi kirja esittelee Kelan hoitamat etuudet, niiden sisällön sekä saamisen edellytykset. Vuosikirjassa on myös selostus etuuksiin vuosien varrella tehdyistä lainmuutoksista.

Tilastokeskuksen sivuilta löytyvät linkit kaikkiin yli 300 Suomen viralliseen tilastoon (SVT). Suurin osa SVT-tilastoista on Tilastokeskuksen itsensä tuottamia, mutta mukana on myös muiden tiedontuottajien keräämiä SVT-tilastoja. Sosiaaliturva-tilastoista löytyvät linkit muun muassa Kelan, THL:n, Eläketurvakeskuksen ja Finanssivalvonnan aineistoihin.

Tilastokeskuksen tulonjakotilastosta saadaan tietoa muun muassa pienituloisuudesta sekä tuloeroista.

Eläketilastoja

Eläketurvakeskuksen verkkosivuille on koottu keskeisiä eläketurvaan liittyviä tilastoja muun muassa eläkkeensaajista, eläkemenoista ja eläkkeelle siirtymisestä.

Lisätietoja