WHO:n pandemiasopimus

Maailman terveysjärjestö WHO päätti joulukuussa 2021 perustaa hallitustenvälisen neuvotteluelimen valmistelemaan pandemiavarautumista ja –vastetta koskevaa sopimusta.  Sopimusneuvottelut käynnistyivät helmikuussa 2022 ja sopimuksen on tarkoitus valmistua vuoden 2024 toukokuuhun mennessä.  

Korona on osoittanut, että kansainvälistä varautumista pandemioihin tulee vahvistaa. WHO:n kansainvälinen terveyssäännöstö (IHR) on keskeinen kansainvälisen yhteistyön perusta, joka ohjaa rajat ylittäviin terveysuhkiin varautumista. Tulevalla pandemiasopimuksella pyritään entisestään vahvistamaan pandeemisten uhkien ennaltaehkäisyä sekä niihin varautumista ja vastaamista kansainvälisesti. 

Neuvotteluita käydään hallitustenvälisessä neuvotteluelimessä, joka koostuu WHO:n jäsenvaltioista eli myös Suomi on mukana. Suomen neuvotteluvaltuuskunnassa ovat mukana sosiaali- ja terveysministeriön lisäksi valtioneuvoston kanslia, ulkoministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 

Eduskuntaa informoidaan neuvotteluiden etenemisestä ja Suomen kannoista. Lisäksi sidosryhmille järjestetään kuulemistilaisuuksia aiheesta. Neuvottelujen etenemistä voi seurata myös WHO:n sivuilla.

Lisätietoja

Jenna Uusitalo, lakimies 
sosiaali- ja terveysministeriö, Kansainvälisten asioiden yksikkö / KVY 0295163152