Potilasvakuutus

Terveyden- tai sairaanhoitotoimintaa harjoittavien on otettava potilasvahinkojen varalta potilasvakuutus.

Kenen on otettava potilasvakuutus?

Jokaisen terveyden- tai sairaanhoitotoimintaa harjoittavan on otettava potilasvakuutus vakuutusyhtiöstä. Terveyden- ja sairaanhoitotoimintaa on

 • sairaalahoito
 • lääkärin ja hammaslääkärin vastaanotto
 • terveydenhuolto
 • sairaankuljetus
 • näytteenotto
 • kuntoutus ja
 • fysikaalinen hoito.

Miten potilasvakuutuksen vakuutusmaksut määräytyvät?

Vakuutusyhtiö määrää vakuutusmaksun omien maksuperusteidensa mukaisesti.

Mitä potilasvakuutus korvaa?

Potilasvakuutus korvaa terveyden- ja sairaanhoidon yhteydessä potilaalle aiheutuneen henkilövahingon, jos syynä on

 • hoitovahinko
 • infektiovahinko
 • tapaturmavahinko
 • laitevahinko
 • hoitohuoneiston tai laitteiston vahinko
 • lääkkeen toimittamisvahinko tai
 • kohtuuton vahinko.

Potilasvakuutus ei korvaa seuraamuksia, jotka ovat osa tutkimus- ja hoitotoimenpiteiden riskejä tai kun asianmukainen hoito ei ole tuottanut toivottua tulosta. Korvausta ei suoriteta myöskään vähäisestä vahingosta.

Potilasvakuutuksesta korvataan potilasvahingon aiheuttamat ylimääräiset tarpeelliset kustannukset ja muut menetykset.

Mistä haetaan korvausta potilasvahingosta?

Vahinkoilmoitus toimitetaan Potilasvakuutuskeskukselle, joka hoitaa sekä korvauskäsittelyn että korvausten maksamisen. Vahinkoilmoituslomakkeita saa

 • hoitohenkilökunnalta
 • potilasasiamiehiltä ja
 • Potilasvakuutuskeskuksesta.

Lisää tietoa potilasvakuutuksen korvausasioista

Potilasvakuutuskeskus huolehtii vahinkojen korvaamisesta. Sen jäseninä ovat kaikki potilasvakuutustoimintaa harjoittavat vakuutusyhtiöt.