Sosiaalivakuutus

Sosiaalivakuutus - kuvituskuvaSuomessa osa sosiaaliturvasta on järjestetty lakisääteisin eli pakollisin vakuutuksin. Pakollisten vakuutusten muodostamaa kokonaisuutta kutsutaan sosiaalivakuutukseksi. Tärkein vakuutusperusteinen sosiaaliturvan muoto on työeläke. Myös työtapaturmavakuutus, sairausvakuutus, työttömyysturva ja kansaneläke perustuvat vakuuttamiseen.

Sosiaalivakuutus turvaa toimeentulon lapsen syntymän, vanhuuden, työkyvyttömyyden, sairauden ja työttömyyden aikana sekä perheen huoltajan kuoleman aiheuttamien taloudellisten menetysten varalta. Osa etuuksista on ansiosidonnaisia ja perustuu työntekoon, osa perustuu asumiseen Suomessa.

Etuuksien maksuun tarvittavat varat kerätään vakuutetuilta ja työnantajilta vakuutusmaksuilla. Osan etuuksista rahoittaa valtio verovaroista.

Sosiaalivakuutuksen toimeenpanoa hoitavat Kela, työeläke- ja tapaturmavakuutuslaitokset sekä työttömyyskassat.

Työeläkevakuutus          

Työnantaja ottaa eläkevakuutuksen työntekijöilleen ja yrittäjä itselleen. Vakuutetuille maksetaan eläkettä

  • työkyvyttömyyden
  • vanhuuden
  • puolison tai vanhemman kuoleman vuoksi.

Lisää aiheesta osiossa Toimeentulo

Kansaneläke ja takuueläke

Kansaneläkkeet ja takuueläkkeet rahoitetaan kokonaan verovaroin. Kansaneläke ja takuueläke turvaavat vähimmäistoimeentulon, jos työeläke on hyvin pieni tai sitä ei ole kertynyt lainkaan.

Lisää aiheesta osiossa Toimeentulo

Sairausvakuutus

Kaikki Suomessa vakituisesti asuvat ihmiset on vakuutettu sairauden varalta. Sairausvakuutuksen rahoittavat työnantajat, työntekijät ja valtio yhdessä. Sairausvakuutuksesta maksetaan vakuutetulle sairaus- ja vanhempainpäivärahoja, lääke- ja matkakorvauksia sekä korvauksia yksityisten terveyspalvelujen kustannuksista.

Lisää aiheesta osiossa Toimeentulo

Työttömyysvakuutus

Kaikki työntekijät on Suomessa vakuutettu työttömyyden varalta. Työttömyysturvan rahoittavat valtio sekä työnantajat ja työntekijät työttömyysvakuutusmaksuilla. Jos työntekijä tai yrittäjä on vakuuttanut itsensä työttömyyskassassa, hänellä on työttömäksi jäädessään oikeus ansiopäivärahaan. Muuten hänelle maksetaan peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea.

Lisää aiheesta osiossa Toimeentulo

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus

Työnantaja ottaa työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen työntekijöilleen. Vakuutus korvaa työtapaturman ja ammattitaudin aiheuttamia menetyksiä.

Lisää aiheesta osiossa Toimeentulo