ICT-muutoksen valtionavustus

Sote- ja pelastustoimen uudistus ja hyvinvointialueiden toiminnan käynnistyminen merkitsevät laajoja alueellisia muutoksia ICT-infrastruktuuriin, toimialariippumattomiin tietojärjestelmiin, sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilasjärjestelmiin sekä pelastustoimen tietojärjestelmiin. Lisäksi uudistuksessa tulee varmistaa mukautuminen tiedonhallintaa koskevaan lainsäädäntöön sekä siitä tuleviin vaatimuksiin esimerkiksi tietoturvallisuuden, yhteen toimivuuden ja yhteisten tukipalvelujen käytön osalta.

Valtio vastaa uudistuksen valmistelun rahoituksesta. Syksyllä 2021 valtionavustusprosessissa haettavana oli yhteensä noin 200 miljoonaa euroa muutoksen kannalta välttämättömiin ICT-valmisteluihin. Kesän ja syksyn 2022 avustuskokonaisuus on yhteensä 150 miljoonaa euroa. Tästä enintään 50 miljoonaa euroa jaetaan kesällä 2022 ja se on varattu akuutista kassakriisistä kärsiville alueille. Syksyllä 2022 jaetaan toinen, enintään 100 miljoonaan euron suuruinen avustus, joka myönnetään valtuutena ja maksetaan alueille vuonna 2024.

ICT-valtionavustuksista on annettu valtioneuvoston asetus (820/2021, muutettu 9.6.2022 413/2022), jossa määritellään mm. avustuksen hakijat sekä käyttökohteet. Asetusta muutettiin kesällä 2022 siten, että jatkossa valtionavustukset ICT-muutoskustannuksiin myöntää valtiovarainministeriö sosiaali- ja terveysministeriön sijaan. Muutos ei vaikuta sosiaali- ja
terveysministeriön jo myöntämiin valtionavustuksiin ja niiden maksatusprosesseihin.

Avustusta voidaan myöntää hyvinvointialueille, Helsingin kaupungille sekä HUS-yhtymälle. HUS-yhtymän perustamista ennen valtioavustusta maksettiin myös Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle (HUS-sairaanhoitopiiri). 

ICT-valtionavustusten lisäksi valtiovarainministeriö on myöntänyt valtionavustusta hyvinvointialueiden ja HUS-yhtymän toiminnan yleiseen valmisteluun vuosina 2021 ja 2022.

Nopeutettu valtionavustushaku käynnistysvaiheen kustannuksiin vuonna 2021 (STM)

Käynnistysvaiheeseen myönnettiin nopeutetulla aikataululla 16 hakijalle yhteensä noin 16 miljoonaa, korkeintaan 1 miljoonaa euroa kullekin hakijalle.

Valtionavustuksen 1. vaihe (STM):

Ensimmäisessä vaiheessa avustusta jaettiin noin 200 miljoonaa euroa vuonna 2021. 

Hakuopas sisältää yksityiskohtaisen kuvauksen avustuksen sisällöstä, käytöstä ja varsinaisesta avustusprosessista.

Valtionavustuksen 2. vaihe (VM):

Kesän ja syksyn 2022 avustuskokonaisuus oli yhteensä 150 miljoonaa euroa. Ensi vaiheessa enintään 50 miljoonaa euroa jaettiin kesällä 2022 ja se oli varattu akuutista kassakriisistä kärsiville alueille, joilla jo myönnetty rahoitus ei riittänyt vuoden 2022 aikana toteutuvien muutoskustannusten maksamiseen. Syksyllä 2022 jaettiin toinen, enintään 100 miljoonaan euron suuruinen avustus, joka myönnetään valtuutena ja maksetaan alueille vuonna 2024.

Nämä valtionavustukset myönsi valtiovarainministeriö sosiaali- ja terveysministeriön sijaan. Valtionapuviranomaisen muutos ei vaikuta sosiaali- ja terveysministeriön jo myöntämiin valtionavustuksiin ja niiden maksatusprosesseihin.

Kesän 2022 avustuksen hakeminen:

Avustuksen haku alkoi 13.6.2022 ja päättyi 30.6.2022. Hakuilmoitus sisältää perustiedot valtionavustuksesta ja sen hakemisesta:

Syksyn 2022 avustuksen hakeminen:

Avustuksen haku alkoi 5.9.2022 ja päättyi 30.9.2022. Hakuilmoitus sisältää perustiedot valtionavustuksesta ja sen hakemisesta:

Usein kysyttyä ICT-muutoksen valtionavustuksesta

Lisätietoja

Timo Ukkola, erityisasiantuntija 
sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaali- ja terveydenhuollon ohjausosasto / OHO, Digitalisaation ja tiedonhallinnan yksikkö DITI Puhelin:0295163333   Sähköpostiosoite: