Talousvesi

VesihanaSosiaali- ja terveysministeriö vastaa talousveden laatuvaatimuksia ja valvontaa koskevasta lainsäädännöstä Suomessa.

Vesihuollon tehtävänä on korkealaatuisen ja turvallisen talousveden toimittaminen ihmisille.

Talousvesi on tarkoitettu juomavedeksi, ruoan valmistukseen ja muihin kotitaloustarkoituksiin. Talousvettä voidaan jakaa talousvettä toimittavan laitoksen verkoston kautta, tankeista, pulloissa tai säiliöissä.

Talousveden turvallisuuden varmistaminen on tärkeää, koska vedenlaadulla voi olla merkittäviä terveysvaikutuksia. Laatuvaatimukset perustuvat koko EU:n kattavaan direktiiviin ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laadusta.

Viranomaisten vastuut talousveden valvonnassa

Valvira ohjaa kuntien terveydensuojeluviranomaisia talousveden laatua ja valvontaa koskevissa asioissa.

Toimenpideohjelma talousveden turvallisuuden takaamiseksi

STM:n johdolla on laadittu toimenpideohjelma talousveden turvallisuuden takaamiseksi. Toimenpideohjelma keskittyy talousveden toimittamiseen liittyviin riskeihin ja niihin varautumiseen.

Toimenpideohjelma on laadittu laajapohjaisena vesihuoltolaitosten, järjestöjen ja viranomaisten yhteistyönä.

Lisätietoja

Jarkko Rapala, neuvotteleva virkamies 
sosiaali- ja terveysministeriö, Turvallisuus ja terveys -osasto / TUTO, Hyvinvoinnin ja terveyden suojelu -yksikkö / HYT Puhelin:0295163315   Sähköpostiosoite: