Tasa-arvon vastuuviranomaiset

Tasa-arvoasiat kuuluvat Suomessa sosiaali- ja terveysministeriön vastuulle. Sosiaali- ja terveysministeriöön on sijoitettu kaksi sukupuolten välistä tasa-arvoa edistävää viranomaista:

Tasa-arvoyksikkö

Sosiaali- ja terveysministeriön yksikkö, joka vastaa hallituksen tasa-arvopolitiikan valmistelusta ja koordinoinnista.

Tasa-arvoasiain neuvottelukunta

Parlamentaarinen tasa-arvoasiain neuvottelukunta (TANE) toimii naisten ja miesten välisen yhteiskunnallisen tasa-arvon edistämiseksi.

Oikeusministeriön hallinnonalalla ovat:

Tasa-arvovaltuutettu

Itsenäinen ja riippumaton viranomainen, joka valvoo naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain noudattamista.

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta on valtioneuvoston nimittämä itsenäinen ja riippumaton oikeusturvaelin. Se valvoo yhdenvertaisuuslain ja tasa-arvolain noudattamista yksityisessä toiminnassa sekä julkisessa hallinto- ja liiketoiminnassa

Yhdenvertaisuusvaltuutettu

Yhdenvertaisuusvaltuutettu valvoo yhdenvertaisuuslain noudattamista työelämän ulkopuolella sekä edistää yhdenvertaisuuden toteutumista ja ehkäisee syrjintää.

Eduskunnassa tasa-arvoasiat kuuluvat työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle.

Työsuojeluviranomaisille kuuluu yhdenvertaisuuslain valvonta työpaikoilla.

Lisää tietoa tasa-arvosta

Sukupuolten tasa-arvo-sivustolle on koottu ajantasaista tutkimukseen perustuvaa tietoa tasa-arvosta ja sukupuolesta. Sivuston ylläpidosta huolehtii Tasa-arvotiedon keskus, joka toimii THL:ssä.

Tasa-arvosta lisää myös muun muassa näillä sivuilla: