EU:n IV terveysalan toimintaohjelma EU4Health

EU:n IV terveysalan toimintaohjelman (EU4Health) yleiset tavoitteet vuosille 2021–2027 noudattavat ”one health” –lähestymistapaa:

 • Parannetaan ja edistetään EU:n kansalaisten terveyttä ja vähennetään tarttuvien ja tarttumattomien tautien taakkaa
 • Suojataan kansalaisia vakavilta rajat ylittäviltä terveysuhilta ja vahvistetaan terveysjärjestelmien reagointikykyä ja koordinointia jäsenvaltioiden välillä uhista selviytymiseksi
 • Parannetaan lääkkeiden, lääkinnällisten laitteiden ja kriisien kannalta merkittävien tuotteiden saatavuutta, saavutettavuutta ja kohtuuhintaisuutta
 • Vahvistetaan terveysjärjestelmiä parantamalla niiden sietokykyä ja resurssitehokkuutta

EU4Health-asetus kokonaisuudessaan:

Tarkempi työohjelma, jossa määritellään kunkin vuoden prioriteetit ja näitä koskevat rahoitusmuodot, vahvistetaan vuosittain:

Ohjelman toimeenpanosta vastaavan viraston (European Health and Digital Executive Agency, HaDEA) verkkosivuilta sekä EU-rahoituksen sivuilta löytyy lisätietoja ohjelmasta sekä tarkemmat hakuohjeet ja -ajat ja yhteystiedot. Sivuilta voi myös etsiä yhteistyökumppaneita projekteihin.

Rahoitusmuodot

Ohjelman rahoitusmuotoja ovat avustukset, palkinnot, hankinnat, projektit ja hankkeet. Ohjelman volyymistä osa menee suorana tukena erilaisille terveysaloitteille ja terveysorganisaatioille

Projektirahoitus (Calls for proposals, action grants)

Ohjelmasta saatava projektirahoitus on yleensä korkeintaan 60 prosenttia, poikkeustapauksissa 80 prosenttia projektin kokonaisrahoituksesta. Rahoitusta haetaan suoraan komissiosta hakua varten perustetun sähköisen portaalin kautta. Komissio julkaisee aiheprioriteetit, joiden alle projektien on sovittava.

Yhteistoimintahankkeet (Joint Actions)

Hanke toteutetaan komission ja yhden tai useamman jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen yhteishankkeena, jolloin ohjelmasta saatava rahoitusosuus on yleensä 60 prosenttia, erityistapauksissa 80 prosenttia.

Tarjouspyynnöt/ suorahankinnat (Calls for tenders, procurement)

Komission toimintaohjeiden mukaan jätetyt tarjouspyynnöt. Yhteisön rahoitusosuus on tällöin 100 prosenttia.

Kokousrahoitus

EU:n laajuisten kokousten järjestämiseen voi hakea avustusta työohjelman mukaisilla prioriteettialueilla. EU-puheenjohtajuuskauden kokouksille on erityismomentti. Ohjelman rahoitusosuus on korkeintaan 50 prosenttia kokonaismenoista.

Vuosittaiset hakukierrokset

Vuosittaiset hakukierrokset käynnistyvät yleensä keväällä ja hakuaika kestää noin kolme kuukautta. Ensimmäisen toimintavuoden hakuaika on poikkeava ohjelman ja uuden toimeenpanevan viraston käynnistymisestä johtuen. Tarjouspyynnöillä on oma aikataulu, ja vastaamisaika tarjouspyyntöihin on lyhyempi.

Kansallinen yhteyshenkilö hakijoiden tukena

Kansallinen Focal point -yhteyshenkilö välittää ajankohtaista tietoa ohjelmasta sekä tukee hakijoita hakuprosessissa.

EU4Healthin projektirahoitus 2021

Projektirahoituksien ensimmäinen hakukierros on 29.7.-15.9.2021. Hakuja tulee lisää syksyllä 2021. Ensimmäisen kierroksen prioriteettiaiheet ovat:

 1. Action grants on substances of human origin (SoHo) - Increase resilience, ensure continuity of supply and access to safe and high quality therapies, in particular in times of crisis
 2. Action grants for a project on the quality and safety of radiation technology in diagnosis and treatment of cancer
 3. Action grants on collection tasks in relation to updating the European Cancer Information System to monitor and assess cancer screening programmes
 4. Action grants for inter-speciality cancer training programme
 5. Action grants for the EU Network of Youth Cancer Survivors

EU4Healthin yhteistoimintahankkeet 2021

Euroopan komissio on 30.6.2021 lähettänyt EU:n terveysohjelman osallistujamaille kutsukirjeen osallistua vuoden 2021 yhteistoimintahankkeisiin. Sosiaali- ja terveysministeriö voi nimetä yhden toimivaltaisen viranomaisen kuhunkin hankkeeseen.

Vuonna 2021 yhteistoimintahankkeita haetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen nimityskierros päättyy 31.8.2021 ja toinen kierros 29.10.2021.

Ensimmäisen hakukierroksen hankkeet ovat:

 • JA-01: Support to coordinated and expedited assessment of clinical trials for COVID-19 therapeutics
 • JA-02: Support to assist Member States to roll out large-scale human papillomavirus vaccination campaigns
 • JA-03: Network of Comprehensive Cancer Centres: Preparatory activities on creation of National Comprehensive Cancer Centres and EU Networking
 • JA-04: Network of Comprehensive Cancer Centres: Establishment of new EU Network of Expertise on Cancers and Cancer Conditions 
 • JA-05: strengthening eHealth, integrating telemedicine and remote monitoring in health and care systems for cancer prevention and care 

'Toimivaltaisella viranomaisella' tarkoitetaan terveydenhuoltoa tai erityistä kansanterveyttä koskevaa aihetta käsittelevän maan keskusviranomaista tai muuta viranomaista, jolle tämä toimivalta on annettu. Toimivaltainen viranomainen voi olla myös alueellinen viranomainen riippuen osallistuvan maan hallintorakenteesta. 

Jos olet toimivaltainen viranomainen ja kiinnostunut osallistumaan vuoden 2021 yhteistoimintahankkeisiin, ole yhteydessä sosiaali- ja terveysministeriöön yhteyshenkilö Pirjo Pietilä-Kainulaiseen ([email protected]) lisätietojen saamiseksi. STM:n määräaika vapaamuotoisille hakemuksille ja pyynnöille tulla nimetyksi Suomen edustajaksi on 25.8.2021.

Lisätietoja

Pirjo Pietilä-Kainulainen, erityisasiantuntija 
sosiaali- ja terveysministeriö, Yhteisöt ja toimintakyky -osasto / YTO, Toimintakyky -yksikkö / TOK 0295163677