EU:n IV terveysalan toimintaohjelma EU4Health

EU:n IV terveysalan toimintaohjelman (EU4Health) yleiset tavoitteet vuosille 2021–2027 noudattavat ”one health” –lähestymistapaa:

 • Parannetaan ja edistetään EU:n kansalaisten terveyttä ja vähennetään tarttuvien ja tarttumattomien tautien taakkaa
 • Suojataan kansalaisia vakavilta rajat ylittäviltä terveysuhilta ja vahvistetaan terveysjärjestelmien reagointikykyä ja koordinointia jäsenvaltioiden välillä uhista selviytymiseksi
 • Parannetaan lääkkeiden, lääkinnällisten laitteiden ja kriisien kannalta merkittävien tuotteiden saatavuutta, saavutettavuutta ja kohtuuhintaisuutta
 • Vahvistetaan terveysjärjestelmiä parantamalla niiden sietokykyä ja resurssitehokkuutta

EU4Health-asetus kokonaisuudessaan:

Tarkempi työohjelma, jossa määritellään kunkin vuoden prioriteetit ja näitä koskevat rahoitusmuodot, vahvistetaan vuosittain:

Ohjelman toimeenpanosta vastaavan viraston (European Health and Digital Executive Agency, HaDEA) verkkosivuilta sekä EU-rahoituksen sivuilta löytyy lisätietoja ohjelmasta sekä tarkemmat hakuohjeet ja -ajat ja yhteystiedot. Sivuilta voi myös etsiä yhteistyökumppaneita projekteihin.

Rahoitusmuodot

Ohjelman rahoitusmuotoja ovat avustukset, palkinnot, hankinnat, projektit ja hankkeet. Ohjelman volyymistä osa menee suorana tukena erilaisille terveysaloitteille ja terveysorganisaatioille

Projektirahoitus (Calls for proposals, action grants)

Ohjelmasta saatava projektirahoitus on yleensä korkeintaan 60 prosenttia, poikkeustapauksissa 80 prosenttia projektin kokonaisrahoituksesta. Rahoitusta haetaan suoraan komissiosta hakua varten perustetun sähköisen portaalin kautta. Komissio julkaisee aiheprioriteetit, joiden alle projektien on sovittava.

Yhteistoimintahankkeet (Joint Actions)

Hanke toteutetaan komission ja yhden tai useamman jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen yhteishankkeena, jolloin ohjelmasta saatava rahoitusosuus on yleensä 60 prosenttia, erityistapauksissa 80 prosenttia.

Tarjouspyynnöt/ suorahankinnat (Calls for tenders, procurement)

Komission toimintaohjeiden mukaan jätetyt tarjouspyynnöt. Yhteisön rahoitusosuus on tällöin 100 prosenttia.

Kokousrahoitus

EU:n laajuisten kokousten järjestämiseen voi hakea avustusta työohjelman mukaisilla prioriteettialueilla. EU-puheenjohtajuuskauden kokouksille on erityismomentti. Ohjelman rahoitusosuus on korkeintaan 50 prosenttia kokonaismenoista.

Vuosittaiset hakukierrokset

Vuosittaiset hakukierrokset käynnistyvät yleensä keväällä ja hakuaika kestää noin kolme kuukautta. Ensimmäisen toimintavuoden hakuaika on poikkeava ohjelman ja uuden toimeenpanevan viraston käynnistymisestä johtuen. Tarjouspyynnöillä on oma aikataulu, ja vastaamisaika tarjouspyyntöihin on lyhyempi.

Kansallinen yhteyshenkilö hakijoiden tukena

Kansallinen Focal point -yhteyshenkilö välittää ajankohtaista tietoa ohjelmasta sekä tukee hakijoita hakuprosessissa.

EU4Healthin projektirahoitus 2021

Projektirahoituksien toinen hakukierros on 14.10.2021-25.1.2022. Toisen kierroksen prioriteettiaiheet ovat:

 1. Action grants boosting cancer prevention through the use of the European Code against Cancer and other concerted actions
 2. Action grants to organise and collect data to understand the safety, quality and efficacy of therapies applied in the field of assisted reproduction and based on haematopoietic stem cells
 3. Action grants to support the implementation of best practices in community-based services for the human immunodeficiency virus (HIV) infection and acquired immunodeficiency syndrome (AIDS), tuberculosis, viral hepatitis and sexually transmitted infections
 4. Action grants supporting training activities, implementation, and best practices
 5. Action grants for ‘Cancer Diagnostic and Treatment for All’ including ‘Genomic for Public Health’
 6. Action grants for the Computer-aided Drug Repurposing for Cancer Therapy Project
 7. Action grants to reduce liver and gastric cancers caused by infections
 8. Action grants for developing a pilot project for an EU infrastructure ecosystem for the secondary use of health data for research, policy-making and regulatory purposes
 9. Action grants to support implementation of best practices on the ground with direct impact on the effort to tackle mental health challenges during COVID-19
 10. Action grants to support actions to improve access to human papillomavirus vaccination
 11. Action grants for the initiative ‘HealthyLifestyle4All’: promotion of healthy lifestyles
 12. Action grants for ‘EU Cancer Treatment Capacity and Capability Mapping’ project - Network of Comprehensive Cancer Centres
 13. Action grants to create a ‘Cancer Survivor Smart Card’

Hakuohjeet ja lisätietoa nyt avoinna olevista teemoista komission sivuilta

EU4Healthin yhteistoimintahankkeet 2021

Euroopan komissio on 30.6.2021 lähettänyt EU:n terveysohjelman osallistujamaille kutsukirjeen osallistua vuoden 2021 yhteistoimintahankkeisiin. Sosiaali- ja terveysministeriö voi nimetä yhden toimivaltaisen viranomaisen kuhunkin hankkeeseen.

Vuonna 2021 yhteistoimintahankkeita haetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen nimityskierros päättyy 31.8.2021 ja toinen kierros 29.10.2021.

Toisen hakukierroksen hankkeet ovat:

 • JA-06: Direct grants to Member States’ authorities: availability of medicines, shortages and security of supply 
 • JA-07: Direct grants to Member States’ authorities: Union and national surveillance systems 
 • JA-08.1: Direct grants to Member States’ authorities: implementation of best practices and research results on prevention of non-communicable diseases and risk factors 
  • Thematic area Diabetes: Reverse Diabetes2 Now
 • JA-08.2: Direct grants to Member States’ authorities: implementation of best practices and research results on prevention of non-communicable diseases and risk factors 
  • Thematic area Healthy Lifestyle:
   • Smart Family
   • Grünau moves. Community-based health promotion and obesity prevention for children living in a deprived district
 • JA-09: Direct grants to Member States’ authorities: transfer of best practices in primary care 
 • JA-10: Direct grants to Member States’ authorities: health workforce to meet health challenges – forecasting and planning for workforce in the healthcare sector 
 • JA-11: Direct grants to Member States’ authorities: to promote quality of medicines and to increase cooperation between the Member States and between the Union and third countries through trainings, joint audits, reassessments and inspections on good manufacturing and good distribution practices (GDP). Implementation of international mutual recognition agreements on pharmaceutical good manufacturing practices (GMP) with the United States, Switzerland, Australia, Japan, New Zealand, Canada, Israel, the UK, and cooperation with third countries such as China and India 
 • JA-12: Direct grants to Member States’ authorities: safety assessment cooperation and facilitated conduct of clinical trials

'Toimivaltaisella viranomaisella' tarkoitetaan terveydenhuoltoa tai erityistä kansanterveyttä koskevaa aihetta käsittelevän maan keskusviranomaista tai muuta viranomaista, jolle tämä toimivalta on annettu. Toimivaltainen viranomainen voi olla myös alueellinen viranomainen riippuen osallistuvan maan hallintorakenteesta. 

Jos olet toimivaltainen viranomainen ja kiinnostunut osallistumaan vuoden 2021 yhteistoimintahankkeisiin, ole yhteydessä sosiaali- ja terveysministeriöön yhteyshenkilö Pirjo Pietilä-Kainulaiseen ([email protected]) lisätietojen saamiseksi. STM:n määräaika vapaamuotoisille hakemuksille ja pyynnöille tulla nimetyksi Suomen edustajaksi on 22.10.2021.

EU4Healthin tarjouspyynnöt 2021

Tarjouspyyntöjen toinen hakukierros päättyy 29.10.2021. Toisen kierroksen tarjouspyyntöjen aiheet ovat:

 • A Study on Bringing AMR Medical Countermeasures to the Market
 • Feasibility Study, Design and Prototype Development for a Mapping Platform on COVID-19 Therapeutics in the EU
 • Feasibility Study on Stockpiling of Medical Countermeasures in the Area of AMR

Hakuohjeet ja lisätietoa nyt avoinna olevista teemoista komission sivuilta

Lisätietoja

Pirjo Pietilä-Kainulainen, erityisasiantuntija 
sosiaali- ja terveysministeriö, Yhteisöt ja toimintakyky -osasto / YTO, Toimintakyky -yksikkö / TOK 0295163677