EU:n IV terveysalan toimintaohjelma EU4Health

EU:n IV terveysalan toimintaohjelman (EU4Health) yleiset tavoitteet vuosille 2021–2027 noudattavat ”one health” –lähestymistapaa:

 • Parannetaan ja edistetään EU:n kansalaisten terveyttä ja vähennetään tarttuvien ja tarttumattomien tautien taakkaa
 • Suojataan kansalaisia vakavilta rajat ylittäviltä terveysuhilta ja vahvistetaan terveysjärjestelmien reagointikykyä ja koordinointia jäsenvaltioiden välillä uhista selviytymiseksi
 • Parannetaan lääkkeiden, lääkinnällisten laitteiden ja kriisien kannalta merkittävien tuotteiden saatavuutta, saavutettavuutta ja kohtuuhintaisuutta
 • Vahvistetaan terveysjärjestelmiä parantamalla niiden sietokykyä ja resurssitehokkuutta

EU4Health-asetus kokonaisuudessaan:

Tarkempi työohjelma, jossa määritellään kunkin vuoden prioriteetit ja näitä koskevat rahoitusmuodot, vahvistetaan vuosittain:

Ohjelman toimeenpanosta vastaavan viraston (European Health and Digital Executive Agency, HaDEA) verkkosivuilta sekä EU-rahoituksen sivuilta löytyy lisätietoja ohjelmasta sekä tarkemmat hakuohjeet ja -ajat ja yhteystiedot. Sivuilta voi myös etsiä yhteistyökumppaneita projekteihin.

Rahoitusmuodot

Ohjelman rahoitusmuotoja ovat avustukset, palkinnot, hankinnat, projektit ja hankkeet. Ohjelman volyymistä osa menee suorana tukena erilaisille terveysaloitteille ja terveysorganisaatioille

Projektirahoitus (Calls for proposals, action grants)

Ohjelmasta saatava projektirahoitus on yleensä korkeintaan 60 prosenttia, poikkeustapauksissa 80 prosenttia projektin kokonaisrahoituksesta. Rahoitusta haetaan suoraan komissiosta hakua varten perustetun sähköisen portaalin kautta. Komissio julkaisee aiheprioriteetit, joiden alle projektien on sovittava.

Yhteistoimintahankkeet (Joint Actions)

Hanke toteutetaan komission ja yhden tai useamman jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen yhteishankkeena, jolloin ohjelmasta saatava rahoitusosuus on yleensä 60 prosenttia, erityistapauksissa 80 prosenttia.

Tarjouspyynnöt/ suorahankinnat (Calls for tenders, procurement)

Komission toimintaohjeiden mukaan jätetyt tarjouspyynnöt. Yhteisön rahoitusosuus on tällöin 100 prosenttia.

Kokousrahoitus

EU:n laajuisten kokousten järjestämiseen voi hakea avustusta työohjelman mukaisilla prioriteettialueilla. EU-puheenjohtajuuskauden kokouksille on erityismomentti. Ohjelman rahoitusosuus on korkeintaan 50 prosenttia kokonaismenoista.

Vuosittaiset hakukierrokset

Vuosittaiset hakukierrokset käynnistyvät yleensä keväällä ja hakuaika kestää noin kolme kuukautta. Ensimmäisen toimintavuoden hakuaika on poikkeava ohjelman ja uuden toimeenpanevan viraston käynnistymisestä johtuen. Tarjouspyynnöillä on oma aikataulu, ja vastaamisaika tarjouspyyntöihin on lyhyempi.

Kansallinen yhteyshenkilö hakijoiden tukena

Kansallinen Focal point -yhteyshenkilö välittää ajankohtaista tietoa ohjelmasta sekä tukee hakijoita hakuprosessissa.

EU4Healthin projektirahoitus 2022

EU4Health-ohjelmassa auki olevat projektihaut määräajalla 21.2.2023:

 1. Call for proposals on NCDs – cardiovascular diseases and diabetes
 2. Call for proposals on cancer and other NCDs prevention – action on health determinants
 3. Call for proposals to support the roll-out of the second cohort of the inter-speciality cancer training programme
 4. Call for proposals to support structured dialogue at national or regional level on public procurement in the health sector – HERA

Hakuohjeet ja lisätietoa avoinna olevasta teemasta löytyy komission sivulta

EU4Healthin yhteistoimintahankkeet 2023

Euroopan komissio on lähettänyt EU4Health-ohjelman osallistujamaille kutsukirjeen osallistua vuoden 2023 yhteistoimintahankkeisiin (Joint Actions).

Ensimmäisen kierroksen haku on auki STM:n määräajalla 6.2.2023:

 • JA-01: Global health impact
 • JA-02: To enhance, extend and consolidate wastewater surveillance for public health (HERA)

Toisen kierroksen haku on auki STM:n määräajalla 5.5.2023:

 • JA-03: ‘Healthier Together’ EU NCD initiative – Chronic respiratory diseases (CRDs)
 • JA-04: ‘Healthier Together’ EU NCD initiative – Mental health
 • JA-05: ‘Healthier Together’ EU NCD initiative – Dementia and other neurological disorders
 • JA-06: Implementation of cancer screening programmes
 • JA-07: To establish an EU network of Comprehensive Cancer Infrastructures
 • JA-08: to establish new networks of expertise on cancers and cancer conditions
 • JA-09: to support implementation of the strategic agenda for medical ionising radiation applications (SAMIRA) – Preparatory activities for a future joint action on quality and safety of medical applications of ionising radiation under the SAMIRA initiative
 • JA-10: preparatory activities for the reuse of data in the proposed European Health Data Space

Sosiaali- ja terveysministeriö voi nimetä yhden toimivaltaisen viranomaisen kuhunkin hankkeeseen. 'Toimivaltaisella viranomaisella' tarkoitetaan terveydenhuoltoa tai erityistä kansanterveyttä koskevaa aihetta käsittelevän maan keskusviranomaista tai muuta viranomaista, jolle tämä toimivalta on annettu. Toimivaltainen viranomainen voi olla myös alueellinen viranomainen riippuen osallistuvan maan hallintorakenteesta. 

Jos olet toimivaltainen viranomainen ja kiinnostunut osallistumaan vuoden 2023 yhteistoimintahankkeisiin, ole yhteydessä sosiaali- ja terveysministeriöön yhteyshenkilö Pirjo Pietilä-Kainulaiseen ([email protected]) lisätietojen saamiseksi. 

EU4Healthin tarjouspyynnöt

Hakuohjeet ja lisätietoa nyt avoinna olevista teemoista komission sivuilta:

Lisätietoja

Pirjo Pietilä-Kainulainen, erityisasiantuntija 
sosiaali- ja terveysministeriö, Yhteisöt ja toimintakyky -osasto / YTO, Toimintakyky -yksikkö / TOK 0295163677