EU:n IV terveysalan toimintaohjelma EU4Health

EU:n IV terveysalan toimintaohjelman (EU4Health) yleiset tavoitteet vuosille 2021–2027 noudattavat ”one health” –lähestymistapaa:

 • Parannetaan ja edistetään EU:n kansalaisten terveyttä ja vähennetään tarttuvien ja tarttumattomien tautien taakkaa
 • Suojataan kansalaisia vakavilta rajat ylittäviltä terveysuhilta ja vahvistetaan terveysjärjestelmien reagointikykyä ja koordinointia jäsenvaltioiden välillä uhista selviytymiseksi
 • Parannetaan lääkkeiden, lääkinnällisten laitteiden ja kriisien kannalta merkittävien tuotteiden saatavuutta, saavutettavuutta ja kohtuuhintaisuutta
 • Vahvistetaan terveysjärjestelmiä parantamalla niiden sietokykyä ja resurssitehokkuutta

EU4Health-asetus kokonaisuudessaan:

Tarkempi työohjelma, jossa määritellään kunkin vuoden prioriteetit ja näitä koskevat rahoitusmuodot, vahvistetaan vuosittain:

Ohjelman toimeenpanosta vastaavan viraston (European Health and Digital Executive Agency, HaDEA) verkkosivuilta sekä EU-rahoituksen sivuilta löytyy lisätietoja ohjelmasta sekä tarkemmat hakuohjeet ja -ajat ja yhteystiedot. Sivuilta voi myös etsiä yhteistyökumppaneita projekteihin.

Rahoitusmuodot

Ohjelman rahoitusmuotoja ovat avustukset, palkinnot, hankinnat, projektit ja hankkeet. Ohjelman volyymistä osa menee suorana tukena erilaisille terveysaloitteille ja terveysorganisaatioille

Projektirahoitus (Calls for proposals, action grants)

Ohjelmasta saatava projektirahoitus on yleensä korkeintaan 60 prosenttia, poikkeustapauksissa 80 prosenttia projektin kokonaisrahoituksesta. Rahoitusta haetaan suoraan komissiosta hakua varten perustetun sähköisen portaalin kautta. Komissio julkaisee aiheprioriteetit, joiden alle projektien on sovittava.

Yhteistoimintahankkeet (Joint Actions)

Hanke toteutetaan komission ja yhden tai useamman jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen yhteishankkeena, jolloin ohjelmasta saatava rahoitusosuus on yleensä 60 prosenttia, erityistapauksissa 80 prosenttia.

Tarjouspyynnöt/ suorahankinnat (Calls for tenders, procurement)

Komission toimintaohjeiden mukaan jätetyt tarjouspyynnöt. Yhteisön rahoitusosuus on tällöin 100 prosenttia.

Kokousrahoitus

EU:n laajuisten kokousten järjestämiseen voi hakea avustusta työohjelman mukaisilla prioriteettialueilla. EU-puheenjohtajuuskauden kokouksille on erityismomentti. Ohjelman rahoitusosuus on korkeintaan 50 prosenttia kokonaismenoista.

Vuosittaiset hakukierrokset

Vuosittaiset hakukierrokset käynnistyvät yleensä keväällä ja hakuaika kestää noin kolme kuukautta. Ensimmäisen toimintavuoden hakuaika on poikkeava ohjelman ja uuden toimeenpanevan viraston käynnistymisestä johtuen. Tarjouspyynnöillä on oma aikataulu, ja vastaamisaika tarjouspyyntöihin on lyhyempi.

Kansallinen yhteyshenkilö hakijoiden tukena

Kansallinen Focal point -yhteyshenkilö välittää ajankohtaista tietoa ohjelmasta sekä tukee hakijoita hakuprosessissa.

EU4Healthin projektirahoitus 2022

Projektirahoituksista auki määräajalla 18.8.2022:

 1. Action grant to support a HERA laboratory network

 Hakuohjeet ja lisätietoa avoinna olevasta teemasta löytyy komission sivulta

EU4Healthin yhteistoimintahankkeet 2022

Yhteistoimintahankkeiden (Joint Actions) haku on auki STM:n määräajalla 19.8.2022.

Euroopan komissio on lähettänyt EU4Health-ohjelman osallistujamaille kutsukirjeen osallistua seuraaviin yhteistoimintahankkeisiin:

 • JA-01: Implementation of AMR measures in Member States 
 • JA-02: Cancer and other NCDs prevention – action on health determinants 
 • JA-03: Prevention of NCDs – cardiovascular diseases and diabetes 
 • JA-04: Contribution to the Cancer Inequalities Registry to monitor national cancer control policies
 • JA-05: Support ERNs integration to the national healthcare systems of Member States 
 • JA-06: Increasing capacity building of the EU medicines regulatory network 
 • JA-07: Piloting a new model approach for assessing and authorising novel Blood, Tissues and Cells (BTC) preparation processes 
 • JA-08: Reinforced market surveillance of medical devices and in vitro medical devices 
 •  JA-09: Preparatory actions for a European Health Data Space; primary use of data (for healthcare) and reuse of data 

Sosiaali- ja terveysministeriö voi nimetä yhden toimivaltaisen viranomaisen kuhunkin hankkeeseen. 'Toimivaltaisella viranomaisella' tarkoitetaan terveydenhuoltoa tai erityistä kansanterveyttä koskevaa aihetta käsittelevän maan keskusviranomaista tai muuta viranomaista, jolle tämä toimivalta on annettu. Toimivaltainen viranomainen voi olla myös alueellinen viranomainen riippuen osallistuvan maan hallintorakenteesta. 

Jos olet toimivaltainen viranomainen ja kiinnostunut osallistumaan vuoden 2022 yhteistoimintahankkeisiin, ole yhteydessä sosiaali- ja terveysministeriöön yhteyshenkilö Pirjo Pietilä-Kainulaiseen ([email protected]) lisätietojen saamiseksi. STM:n määräaika ehdotuksille tulla nimetyksi Suomen edustajaksi on 19.8.2022.

EU4Healthin tarjouspyynnöt 2022

Hakuohjeet ja lisätietoa nyt avoinna olevista teemoista komission sivuilta:

Lisätietoja

Pirjo Pietilä-Kainulainen, erityisasiantuntija 
sosiaali- ja terveysministeriö, Yhteisöt ja toimintakyky -osasto / YTO, Toimintakyky -yksikkö / TOK 0295163677