Oppimateriaali yläkouluun ja toiselle asteelle

Sosiaaliturvan ymmärtäminen on tärkeää omien oikeuksien toteutumisen ja osana yhteiskuntaa toimimisen kannalta. Sen tuntemus evästää nuoria myös tulevaan. Monelle sosiaaliturvan tuoma tuki mahdollistaa esimerkiksi tulevaisuudessa siintävät opinnot ja omaan kotiin muuton. 

Sosiaaliturvaa voi tehdä tutuksi pelaten. Olemme laatineet opettajien käyttöön valmiin oppituntimateriaalin esimerkiksi yläkoulun yhteiskuntaopin tunnille. Oppimateriaalin avulla oppilaat pääsevät sanaselityspelin henkeen arvuuttelemaan, mistä sosiaaliturvaetuudesta on kyse ja termit avataan sen myötä nuorille ymmärrettävästi. 

Yli 1500 nuorta kertoi mielipiteensä sosiaaliturvasta ja sen tulevaisuudesta. 1281 nuorta vastasi kyselyyn ja 251 nuorta osallistui työpajoihin ympäri Suomea. Tuloksia käytetään osana sosiaaliturvauudistuksen suunnittelua.

Raportti: Nuorten näkemyksiä sosiaaliturvasta ja sen kehittämisestä – Lasten ja nuorten kuuleminen sosiaaliturvauudistuksessa
Tiivistelmä raportista: Nuorten näkemyksiä sosiaaliturvasta ja sen kehittämisestä