Valmis oppimateriaali yläkouluun ja toiselle asteelle

Sosiaaliturvan ymmärtäminen on tärkeää omien oikeuksien toteutumisen ja osana yhteiskuntaa toimimisen kannalta. Sen tuntemus evästää nuoria myös tulevaan. Monelle sosiaaliturvan tuoma tuki mahdollistaa esimerkiksi tulevaisuudessa siintävät opinnot ja omaan kotiin muuton. 

Sosiaaliturvaa voi tehdä tutuksi pelaten. Olemme laatineet opettajien käyttöön valmiin oppituntimateriaalin esimerkiksi yläkoulun yhteiskuntaopin tunnille. Oppimateriaalin avulla oppilaat pääsevät sanaselityspelin henkeen arvuuttelemaan, mistä sosiaaliturvaetuudesta on kyse ja termit avataan sen myötä nuorille ymmärrettävästi. 

Sosiaaliturva uudistuu parhaillaan. Tunnin lopuksi nuoret voi ohjata täyttämään sosiaaliturvaa koskevan kyselyn. Nuorten ääni halutaan kuulla, kun tulevaisuutemme sosiaaliturvasta päätetään.

•  Kysely sosiaaliturvasta