Vakuutusmaksujen sijoittaminen

Vakuutusyhtiöt sijoittavat vakuutuksenottajilta saamansa vakuutusmaksut mahdollisimman turvallisesti ja tuottavasti.

Tuottavuuden tavoittelussa sijoitusten riskit eivät saa vaarantaa vakuutusyhtiöiden vakavaraisuutta. Vakuutusyhtiöillä tulee olla riittävä vakavaraisuuspääoma, joka toimii puskurina heikon taloudellisen kehityksen aikoina.

Finanssivalvonta valvoo, että suomalaisten vakuutusyhtiöiden vakavaraisuus on säännösten edellyttämällä tasolla.

Työeläkelaitosten vakavaraisuudesta säädetään laissa eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskennnasta ja sijoitusten hajauttamisesta.

Lisätietoja

Minna Lehmuskero, ylimatemaatikko 
sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaaliturva- ja vakuutusosasto / SVO, Eläke- ja yksityisvakuutusyksikkö / EVY Puhelin:0295163342   Sähköpostiosoite: