STM:n hallinnonalan toimijoiden vastuut lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisemisessä

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) koordinoi valtakunnallista lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisytyötä. THL koordinoi myös keväällä 2023 toimintansa aloittaneen hyvinvointialueiden lähisuhdeväkivaltakoordinaattoreiden tai -vastaavien verkostoa.  

Kuntien ja hyvinvointialueiden tehtäviin kuuluu hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Hyvinvointialueet vastaavat sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä väkivallan uhreille. Lisäksi järjestöillä on merkittävä rooli väkivallan eri osapuolille suunnattujen palvelujen tuottamisessa. Järjestöt voivat olla hyvä kumppani viranomaisille väkivallan vastaista työtä suunniteltaessa.

Materiaalia lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyyn liittyen:


 

Lisätietoja

Minna Viuhko, erityisasiantuntija 
sosiaali- ja terveysministeriö, Turvallisuus ja terveys -osasto / TUTO, Hyvinvoinnin ja terveyden suojelu -yksikkö / HYT Puhelin:0295163470   Sähköpostiosoite:


Marjo Malja, sosiaalineuvos 
sosiaali- ja terveysministeriö, Turvallisuus ja terveys -osasto / TUTO, Hyvinvoinnin ja terveyden suojelu -yksikkö / HYT Puhelin:0295163581   Sähköpostiosoite:

Lisätietoja