FI SV EN

Sosiaalimenot ja rahoitus

Sosiaalimenot koostuvat pääosin

 • eläketurvan
 • sairausturvan ja
 • työttömyysturvan menoista sekä
 • sosiaali- ja terveyspalvelujen verovaroin katetuista kustannuksista.

Sosiaalimenoihin ei lasketa yksityisiä vakuutuksia, sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja eikä sairausvakuutuksen omavastuita.

Suomen sosiaalimenot olivat

 • 63,2 miljardia euroa vuonna 2013
 • 66,1 miljardia euroa vuonna 2014
 • 66,3 miljardia euroa vuonna 2015.

Vuonna 2015 sosiaalimenot ovat noin 31,6 prosenttia bruttokansantuotteesta. Tämä on 0,3 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuonna 2014.

Suomen sosiaalimenojen osuus bruttokansantuotteesta on jonkin verran yli EU-maiden keskitason. Henkeä kohden laskien ostovoimakorjatut sosiaalimenot ovat myös EU-maiden ylempää keskitasoa.

Menojen rahoitus

Suomen sosiaaliturva rahoitetaan seuraavasti (vuonna 2015):

 • työnantajien maksuilla 34,4 prosenttia
 • vakuutetut maksavat 13,3 prosenttia
 • valtion rahoituksesta 26,5 prosenttia
 • kuntien rahoituksella 20,8 prosenttia.

Loput noin 5 prosenttia katetaan sosiaaliturvarahastojen tuotoilla.

Suomessa sosiaalimenotilastoista vastaa Terveyden ja hyvinvoinninlaitos.

Suomen sosiaalimenot 2013-2015

VUOSI   2013   2014 2015
BKT, miljardia €  203,3   205,5 209,5
       
Sosiaalimenot BKT:sta, %  31,1   31,9 31,6
       
Sosiaalimenot, milj. euroa      
Sairaus ja terveys  15 223  15 421 15 257
Toimintarajoitteisuus   6 927  6 971 6 752
Vanhuus  23 631  24 837 25 909
Leski ja muut omaiset  1802 1 803 1 754
Perhe ja lapset  6 541  6 550 6 618
Työttömyys  4 597 5 249 5 561
Asuminen  1 138 1 240 1 450
Muu sosiaaliturva  1 814   1 845 1 849
Hallinto  1 645  1 637 1 153
Yhteensä  63 317   65 553 66 301
       
Sosiaalimenojen jakauma kohderyhmittäin, %  
sairaus ja terveys  24,0  23,5 23,0
toimintarajoitteisuus  10,9  10,6 10,2
vanhuus  37,3  37,9 39,1
leski ja muut omaiset   2,8  2,8 2,6
perhe ja lapset  10,3  10,0 10,0
työttömyys  7,3  8,0 8,4
asuminen  1,8  1,9 2,2
muu sosiaaliturva  2,9  2,8 2,8
hallinto  2,6  2,5 1,7
yhteensä  100   100 100
       
Sosiaalimenojen rahoitusosuudet, %      
valtio  27,9  27,7 26,5
kunnat  19,5  19,5 20,8
työnantajat  34,5  34,7 34,4
vakuutetut yhteensä  12,5  13,0 13,3
pääomatulot  5,5  5,1 5,0
Yhteensä  100  100 100

 

 

Lisätietoja

Antti Väisänen, neuvotteleva virkamies 
sosiaali- ja terveysministeriö, Johdon tuki- yksikkö / JOT, Arviointiryhmä / ARVI 0295163044