Sosiaalimenot ja rahoitus

Sosiaalimenot koostuvat pääosin

 • eläketurvan
 • sairausturvan ja
 • työttömyysturvan menoista sekä
 • sosiaali- ja terveyspalvelujen verovaroin katetuista kustannuksista.

Sosiaalimenoihin ei lasketa yksityisiä vakuutuksia, sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja eikä sairausvakuutuksen omavastuita.

Suomen sosiaalimenot olivat (vuoden 2018 rahassa)

 • 69,3 miljardia euroa vuonna 2016
 • 69,1 miljardia euroa vuonna 2017
 • 70,2 miljardia euroa vuonna 2018

Vuonna 2018 sosiaalimenot olivat noin 30,0 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen. Tämä oli 0,9 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuonna 2017.

Suomen sosiaalimenojen osuus bruttokansantuotteesta on jonkin verran yli EU-maiden keskitason. Henkeä kohden laskien ostovoimakorjatut sosiaalimenot ovat myös EU-maiden ylempää keskitasoa.

Menojen rahoitus

Suomen sosiaaliturva rahoitetaan seuraavasti (vuonna 2018):

 • työnantajien maksuilla 31,0 prosenttia
 • vakuutetut maksavat 13,9 prosenttia
 • valtion rahoituksesta 26,8 prosenttia
 • kuntien rahoituksella 22,4 prosenttia.

Loput noin 6 prosenttia katetaan sosiaaliturvarahastojen tuotoilla.

Suomessa sosiaalimenotilastoista vastaa Terveyden ja hyvinvoinninlaitos. Tarkempaa tietoa tilastoista:

Lisätietoja