Sosiaalimenot ja rahoitus

Sosiaalimenot koostuvat pääosin

 • eläketurvan
 • sairausturvan ja
 • työttömyysturvan menoista sekä
 • sosiaali- ja terveyspalvelujen verovaroin katetuista kustannuksista.

Sosiaalimenoihin ei lasketa yksityisiä vakuutuksia, sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja eikä sairausvakuutuksen omavastuita.

Suomen sosiaalimenot olivat (käyvin hinnoin)

 • 70,2 miljardia euroa vuonna 2018
 • 72,1 miljardia euroa vuonna 2019
 • 75,9 miljardia euroa vuonna 2020

Vuonna 2020 sosiaalimenot olivat noin 31,9 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen. Tämä oli 1,8 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuonna 2019.

Suomen sosiaalimenojen osuus bruttokansantuotteesta on jonkin verran yli EU-maiden keskitason. Henkeä kohden laskien ostovoimakorjatut sosiaalimenot ovat myös EU-maiden ylempää keskitasoa.

Menojen rahoitus

Suomen sosiaaliturva rahoitetaan seuraavasti (vuonna 2020):

 • työnantajien maksuilla 29,0 prosenttia
 • vakuutetut maksavat 15,2 prosenttia
 • valtion rahoituksesta 28,3 prosenttia
 • kuntien rahoituksella 22,9 prosenttia.

Loput noin 4,6 prosenttia katetaan sosiaaliturvarahastojen tuotoilla.

Suomessa sosiaalimenotilastoista vastaa Terveyden ja hyvinvoinninlaitos. Tarkempaa tietoa tilastoista: