Usein kysyttyä työssäoloehdon muutoksista

Työssäoloehto määräytyy jatkossa palkkatyöstä saatujen tulojen perusteella. Muutoksen myötä vain kalenterikuukauden aikana maksetulla palkkatulolla on merkitystä työssäoloehdon kertymisen kannalta.

Työssäoloehdon pituutta pidennettiin nykyisestä ja työssäoloehdon täyttymiseen vaaditaan jatkossa 12 työssäoloehtokuukautta. Työssäoloehto voi kertyä myös puolikkaina työssäoloehtokuukausina.

Ansiopäivärahaa koskeviin säädöksiin tehtiin työssäoloehdon muutoksista aiheutuvat tarvittavat muutokset.

Toimenpiteiden tarkoitus on hallitusohjelman linjausten mukaisesti yksinkertaistaa ja selkeyttää työttömyysturvajärjestelmää, lisätä työllisyyttä parantamalla työllistymiseen liittyviä kannustimia sekä vahvistaa julkista taloutta.

Kysymyksiä ja vastauksia

Lisätietoja