Usein kysyttyä työssäoloehdon muutoksista

Lakiluonnos työssäoloehtoon tehtävistä muutoksista on lähtenyt lausuntokierrokselle 4.9.2023.

Lausunnot pyydetään toimittamaan 15.9.2023 mennessä.

Esityksessä ehdotetaan, että työssäoloehto määräytyisi jatkossa palkkatyöstä saatujen tulojen perusteella. Muutoksen myötä vain kalenterikuukauden aikana maksetulla palkkatulolla olisi merkitystä työssäoloehdon kertymisen kannalta.

Työssäoloehdon pituutta pidennettäisiin nykyisestä ja työssäoloehdon täyttymiseen vaadittaisiin jatkossa 12 työssäoloehtokuukautta. Työssäoloehto voisi kertyä myös puolikkaina työssäoloehtokuukausina.

Ansiopäivärahaa koskeviin säädöksiin tehtäisiin työssäoloehdon muutoksista aiheutuvat tarvittavat muutokset.

  • STM pyytää lausuntoja työttömyysturvalain muutoksista (STM tiedote 4.9.2023)

Esityksessä ehdotettujen toimenpiteiden tarkoitus on hallitusohjelman linjausten mukaisesti yksinkertaistaa ja selkeyttää työttömyysturvajärjestelmää, lisätä työllisyyttä parantamalla työllistymiseen liittyviä kannustimia sekä vahvistaa julkista taloutta.

Kysymyksiä ja vastauksia

Lisätietoja