Opiskeluhuollon psykologipalvelut ja kuraattoripalvelut

Opiskeluhuollon psykologipalvelut ja kuraattoripalvelut

Opiskeluhuollon psykologipalvelut ja kuraattoripalvelut on tarkoitettu esi- ja perusopetuksen oppilaille sekä lukion ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoille.

Näihin palveluihin sisältyvät

  • opiskelun ja koulunkäynnin tuki
  • ohjaus, joilla edistetään koulu- ja opiskeluyhteisön hyvinvointia sekä yhteistyötä opiskelijoiden perheiden ja muiden läheisten kanssa
  • oppilaiden ja opiskelijoiden oppimisen ja hyvinvoinnin tuki
  • oppilaiden ja opiskelijoiden sosiaalisten ja psyykkisten valmiuksien tuki

Opiskeluhuollon psykologipalveluista säädetään terveydenhuoltolaissa sekä oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa. Kuraattoripalveluista säädetään näiden lisäksi sosiaalihuoltolaissa.

Hyvinvointialue järjestää opiskeluhuollon psykologipalvelut ja kuraattoripalvelut

Hyvinvointialueen on järjestettävä opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelut alueellaan sijaitsevien koulujen ja oppilaitosten oppilas- ja opiskelijahuoltolain 1 §:ssä tarkoitetussa opetuksessa tai koulutuksessa oleville oppilaille ja opiskelijoille heidän kotipaikastaan riippumatta.
Opiskeluhuollon psykologit ja kuraattorit tekevät yhteistyötä huoltajien ja muun opiskeluhuolto- sekä opetushenkilöstön kanssa.
 
Opiskeluhuollon psykologipalvelut ja kuraattoripalvelut ovat saatavilla koulupäivän aikana koululta, oppilaitoksesta tai sen välittömästä läheisyydestä. Psykologipalvelut ovat oppilaille ja opiskelijoille maksuttomia.

Viranomaisten vastuut opiskeluhuollon psykologipalveluista ja kuraattoripalveluista

Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa palveluihin liittyvän lainsäädännön valmistelusta ja ohjaa niiden toimintaa. Opiskeluhuollon psykologipalvelut ja kuraattoripalvelut ovat osa opiskeluhuoltoa, jolla tarkoitetaan oppilaan tai opiskelijan oppimisesta ja fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa. Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa yhdessä STM:n kanssa opiskeluhuoltoa koskevasta lainsäädännöstä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) huolehtii opiskeluhuollon psykologipalvelujen kehittämisestä, seurannasta ja hyvinvointialueiden ohjauksesta. THL tekee yhteistyötä Opetushallituksen kanssa. Sosiaali- ja terveydenhuollon lupa- ja valvontavirasto (Valvira) ja aluehallintovirastot valvovat opiskeluhuollon psykologipalvelujen toimintaa.
 

Lisätietoja

Arja Ruponen, neuvotteleva virkamies 
sosiaali- ja terveysministeriö, Yhteisöt ja toimintakyky -osasto / YTO, Lapset ja nuoret -yksikkö / LANU Puhelin:0295163169   Sähköpostiosoite: