Vakuutustoiminnan valvonta

Vakuutustoiminnan valvonta - kuvituskuvaVakuutustoiminnan valvonnalla turvataan vakuutettujen ja korvaustensaajien edut.

Eläketurvakeskus valvoo, että työnantajat täyttävät työntekijän eläkelain mukaisen vakuuttamisvelvollisuutensa ja yrittäjä ottaa yrittäjän eläkelain mukaisen eläkevakuutuksen.

Työsuojeluviranomaiset ja Tapaturmavakuutuskeskus valvovat, että työnantajat täyttävät työtapaturma- ja ammattitautilaissa säädetyn vakuuttamisvelvollisuutensa.

Katsastuksen suorittaja ja poliisi  valvovat liikennevalvonnan yhteydessä, että ajoneuvolla on voimassa oleva liikennevakuutus. Liikennevakuutuskeskus maksaa liikennevahingon korvaukset syyttömälle osapuolelle silloin, kun vahingon on aiheuttanut vakuuttamaton ajoneuvo. Vakuuttamattoman ajoneuvon omistajalta tai haltijalta se perii ns. vakuuttamattomuusmaksun.

Potilasvakuutuskeskus maksaa potilaalle korvauksen potilasvahingosta, jos terveydenhuollon toimijalla ei ole vakuutusta. Vakuutuksen ottamisen laiminlyönyt toimija joutuu maksamaan taannehtivasti korotetun vakuutusmaksun.

Elinkeino-, liikenne-  ja ympäristökeskus (Ely-keskus) valvoo, että yhteisöllä, jonka toimintaan liittyy ympäristövahingon vaara tai sen toiminta aiheuttaa haittaa ympäristölle, on ympäristövahinkovakuutus. Ympäristövakuutuskeskus korvaa ilman vakuutusta toimineen vakuuttamisvelvollisen aiheuttamat vahingot. Vakuuttamisen laiminlyönnistä se perii ns. vakuuttamattomuusmaksua.

Finanssivalvonta vakuutuslaitosten valvojana

Vakuutuslaitosten toimintaa valvoo Suomen Pankin yhteydessä toimiva Finanssivalvonta.

Valvonnassa keskeistä on varmistaa vakuutuslaitoksen kyky maksaa korvauksensa.